Брой 196 (453), 09-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Разработва се нов стандарт GuardEn за хранително-вкусовия и аграрния сектор

На 7 и 8 октомври БТПП бе домакин на партньорска среща по проект „GuardEn”, който се изпълнява по програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа. В проекта участват организации от 8 страни – България, Гърция, Италия, Румъния, Словения, Сърбия, Унгария и Хърватска. 

Една от основните цели на проекта е да представи и популяризира стандарт за внедряване в предприятията от хранително-вкусовата промишленост и в аграрния сектор. Стандартът ще представлява съвкупност от методи и превантивни мерки за ограничаване на вредните последици от замърсяването на околната среда при производството на месо, мляко и други важни елементи от животновъдството и преработвателната промишленост.

В рамките на изпълнението на проекта БТПП  ще избере предприятия от хранително-вкусовата промишленост и аграрния сектор, които да се  включат в т.нар.  „пилотни действия“ за внедряване на стандарт GuardEn  и използването му в тяхната бъдеща  работа. 

През декември т.г. Палатата  ще проведе среща със заинтересовани фирми от упоменатите сектори, за да представи детайлно предстоящите дейности по проекта и минималните изисквания към участниците , които желаят да се включат в пилотния проект. 

За повече информация: Дирекция ”Европейска интеграция и проекти”, тел.: 02/ 8117 556; Е-mail: projects2@bcci.bg , http://www.bcci.bg/projects/guarden/INFOwebsiteBCCI.doc.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще обяви резултатите от проучване за информираността за нормативната рамка на трудовоправните и осигурителни отношения
Проучването е проведено в 9 икономически отрасъла на българската икономика на територията на цялата страна Още
Разработва се нов стандарт GuardEn за хранително-вкусовия и аграрния сектор
Целта е ограничаване на вредните последици от замърсяването на околната среда при производството на месо, мляко..... Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Семинар „Европейски изисквания, норми и стандарти при замразяването на плодове и зеленчуци”
Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци е организатор на обучителния семинар Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство с ръст през август
В добивната промишленост е регистрирано увеличение спрямо предходния месец с 8.3% Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Разширява се обхватът на общините, в които може да се преотстъпва корпоративен данък
В общини с и над 25 на сто по-висока безработица от средната за страната ще може да се преотстъпва корпоративен данък Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Само на 14 октомври 5% отстъпка при закупуване на български стандарти
Поводът е Световният ден на стандартизацията Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция
Посещение на Изложение за земеделие и оранжерии, 4-7 ноември 2013 г., гр. Адана Още