Брой 196 (453), 09-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

АЛИСА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД (ALISA TRADING LIMITED)
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Подготовка на консултанти в областта на софтуерните технологии

АЛЛЕГРО (ALLEGRO)
Руска федерация

Ресторантьорска дейност; търговия с алкохолни напитки

АСГАРД (ASGARD)
Руска федерация

Търговия с антикварни предмети, плодове, зеленчуци, напитки и хранителни изделия

ВИКТОРИЯ ДВ (VIKTORIА DV)
Руска федерация

Извършване на: довършителни работи; електромонтажни дейности; изолационни работи

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ КОМПАС (DRYJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST COMPAS)
Руска федерация

Маркетинг в сферата на търговията на хартия и мастила

ЕС БИ ТЕК /ГЛОБАЛ/ ЛИМИТИД (SBTECH /GLOBAL/ LIMITED)
Гибралтар

Интернет реклама

ИЗТОЧЕН ВЯТЪР (UYCHODNI VITR S.R.O.)
Чешка република

Рекламно-информационна дейност; маркетингови изследвания; търсене на делови партньори

ИРИ СКУАД (IRIE SQUAD)
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Изработка на софтуер и консултации в тази област

КОМПАНИЯ РУСКОННЕКТ (LLC RUSCONNECT CO)
Руска федерация

Търговия с осветителни тела

МАРКЕТИ МВ ДЖОРДЖЕ ООД (MARKETI MV JORJE LTD.)
Босна и Херцеговина

Търговия с хранителни стоки

МЕДИАТРЕЙД (MEDIATRADE)
Руска федерация

Рекламна дейност; научни изследвания и разработки в областта на обществените и хуманитарните науки, както и в областта на естествените и техническите науки; печатарска дейност, вкл. издаване на списания, вестници и периодични публикации

МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕНДИНГОВИЕ СИСТЕМИ (MECHANICAL VENDING SISTEMI)
Руска федерация

Търговия на дребно

СПЕЦИАЛНО КОНСТРУКТОРСКО БЮРО ЕЛЕКТРОН (SPECIAL DESIGN LIABILITY COMPANY ELECTRON)
Руска федерация

Изследвания и разработки в областта на електронните науки; изследвания и разработки в областта на радиоелектрониката и приспособленията

СПИРТРЕАЛ (SPIRTREAL)
Руска федерация

Търговия на дребно с алкохолни напитки и месо в неспециализирани магазини

СУКСЕВО (SUCCEVO)
Германия

Производство и пласмент на софтуер

ТУТТОКЕЙ (TUTTOKEY)
Руска федерация

Дейности в областта на фотографията

УАЙ ЕС АУТО САИЛЕЗ ООД (Y.S. AUTOSALES, S.A.R.L.)
Република Ливан

Търговия с леки и тежкотоварни автомобили

УНИВЕРСИУМ ДАНЪШМАНЛЪК ВЕ ЕГИТИМ ХИЗМЕТЛЕРИ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (UNIVERSIUM DANISMANLIK VE EGITIM HIZMETLERI TICARET LTD. STI.)
Република Турция

Посредничество за намиране на работа и работници

ФИЛМНЕТ ООД (FILMNET LLC)
Руска федерация

Кино-видео производство, аренда на киноснимачно оборудване; обучение за кинопродукция

ЮНИТ ИНВЕСТМЪНТ (UNIT INVESTMENT)
Холандия

Организация, управление, експлоатация на вятърни електроцентрали; организация, управление, експлоатация на проекти за алтернативна енергия от възобновяеми източници; консултантски услуги в областта на алтернативните енергии

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще обяви резултатите от проучване за информираността за нормативната рамка на трудовоправните и осигурителни отношения
Проучването е проведено в 9 икономически отрасъла на българската икономика на територията на цялата страна Още
Разработва се нов стандарт GuardEn за хранително-вкусовия и аграрния сектор
Целта е ограничаване на вредните последици от замърсяването на околната среда при производството на месо, мляко..... Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Семинар „Европейски изисквания, норми и стандарти при замразяването на плодове и зеленчуци”
Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци е организатор на обучителния семинар Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство с ръст през август
В добивната промишленост е регистрирано увеличение спрямо предходния месец с 8.3% Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Разширява се обхватът на общините, в които може да се преотстъпва корпоративен данък
В общини с и над 25 на сто по-висока безработица от средната за страната ще може да се преотстъпва корпоративен данък Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Само на 14 октомври 5% отстъпка при закупуване на български стандарти
Поводът е Световният ден на стандартизацията Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция
Посещение на Изложение за земеделие и оранжерии, 4-7 ноември 2013 г., гр. Адана Още