Брой 216 (976), 09-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Стандартите GS1 - безопасност, прозрачност и съвременни технологии


Регионалният форум “GS1  Европа 2015” в Лисабон очерта нови хоризонти за прилагане на стандартите GS1 чрез интегрирани решения в различни икономически сектори. Седмицата на форума беше изпълнена с дискусии и ползотворни срещи по различни теми и проекти, свързани с приложението на стандартите GS1 в различни направления.

В пленарни сесии бяха представени тенденциите в развитието на търговията, а именно ръст в търговията онлайн. В тази връзка фокусът е върху предоставянето на качествена и сигурна информация - на точното място и в точния момент. Наличието на такава информация рязко покачва продажбите и носи ползи както за производителите, така и за крайните потребители. Използването на стандартите GS1 помага да се постигне високо качество и по-добро управление на информацията за продуктите от различните платформи. Не е случайно, че за онлайн продажбите Amazon   и bol.com изискват идентификация с GTIN по стандартите GS1 при добавяне на информация за продуктите. В bol.com  не се публикуват продукти, които са без GTIN и информация за класификацията на продукта GPC. В тази връзка нараства значението на легитимността на идентификационните номера GTIN не само за онлайн магазините, но и за търговските вериги. Отчетен е интерес от страна на търговски вериги в различните страни от Европа за сътрудничество с GS1 относно проверката на легитимността на баркодовете. Ползите за веригите са консистентност на информацията и изчистване на данните. Освен легитимност на баркодовете, интерес за веригите представляват изградените от различните национални организации GS1 каталози и наличната в тях информацията за продуктите. GS1 каталог   с информация за продуктите е разработен и в България за фирмите, които са потребители на стандартите GS1 и маркират стоките си с баркод. От октомври 2015 стартира работа обновената версия на БГ Баркод   - мобилно приложение, което предоставя информация за сканирания продукт на крайния потребител, ако такава информация предварително е била въведена в каталога от фирмата.

Стандартите GS1 помагат и за реализирането на ефективни системи за проследимост. През юни стандарт на GS1 (EPCIS) е одобрен като стандарт ISO/ IEC 19988 , който определя интерфейс за обхващане и споделяне на данни и модел на данните за събития, свързани с придвижването на стоки по веригата за доставки. При използване на стандарта за изграждане на системи за следене на движението на стоките се повишава прозрачността и възможността за проследяване в реално време. Основни моменти са уникалната идентификация на стоките, кодирането и обмяната на информация за физическите транзакции между партньорите.

На форума в Лисабон беше представен пример за реална действаща система за проследимост и контрол на приема на лекарствата от пациентите, базиран на стандартите GS1, на болница Hospital de Cascais   в Португалия. За целта лекарствата са маркирани с GS1 баркод и на местата, на които се налага сканиране, системата сравнява кода на лекарствата с рецептата и алармира, когато не се дава правилното лекарство, срокът на годност е изтекъл, не е спазено времето за прием на лекарството или се дава грешна доза. В системата всеки пациент и здравен служител също получават уникална идентификация. Подобни решения са пряко свързани и с изискванията на Директивата за фалшивите лекарства.

Пълният ефект на ползите от прилагане на стандартите GS1 може да бъде постигнат, чрез интегрирани решения и тясно сътрудничеството между заинтересованите страни, в това число правителства, ЕС и GS1. Основни сфери са постигането на безопасност на крайния потребител, безопасност на продуктите, здравеопазване, транспорт и логистика, електронно правителство, онлайн търговия. Партньорството между GS1 и търговски асоциации на национално и европейско равнище е от ключово значение за установяването на това сътрудничество, тъй като индустриите са основният елемент, когато се работи за създаване на обществена политика.

След завръщането си от форума, българската делегация, водена от Цветан Симеонов, Председател на БТПП и Председател на Борда на GS1 България, планира срещи с представители на различните сектори за обсъждане на възможностите за сътрудничество и популяризиране на стандартите в страната.

НОВИНИ ОТ БТПП
Стандартите GS1 - безопасност, прозрачност и съвременни технологии
Регионалният форум “GS1 Европа 2015” в Лисабон очерта нови хоризонти за прилагане на стандартите GS1 чрез интегрирани решения ... Още
Белгийски фирми търсят партньори в България
Среща в БТПП с участието на посланика на Белгия в България Н. Пр. г-жа Аник Ван Калстър Още
Среща с представители на иранска компания
Civil Pension Fund General Trading Co. проучва възможностите за внос в Иран на различни български стоки Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Общото събрание на Камарата на строителите в България прие основните политики за дейността за следващата година
Усъвършенстването на нормативната уредба е основен приоритет на КСБ и за 2016 г. Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Покана за посещение на Унгарския щанд по време на Международната изложба за храни и напитки Интерфуд & Дринк 2015
11 - 14 ноември, Интер Експо Център - София Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До 18 декември ще се приемат проекти за преработка на агропродукти
Бюджетът на мярката по ПРСР е 100 млн. евро Още
Стартира извънредна схема за помощ на частното складиране на някои видове сирена
Поради силния дисбаланс между търсенето и предлагането на сурово мляко и млечни продукти в ЕС и с цел стабилизиране на пазара на сирене Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Правене на бизнес 2016 – същите проблеми, никакви промени
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дни на изобретенията и иновациите ITI’ 2015
12 - 14 ноември 2015 г., Национален дом на техниката - София Още
Семинар „Промени, философия и нови изисквания на петото издание на БДС EN ISO 9001:2015”
20 ноември 2015 г., Български институт за стандартизация Още