Брой 216 (976), 09-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Семинар „Промени, философия и нови изисквания на петото издание на БДС EN ISO 9001:2015”


Българският институт за стандартизация (БИС) организира семинар на тема: „Промени, философия и нови изисквания на петото издание на стандарта БДС EN ISO 9001:2015. Указания на Международния акредитационен форум (IAF) и техническия комитет на ISO за управление на качеството (ISO/TC 176/SC 2) във връзка с прехода към новото издание на стандарта”, който ще се проведе на 20.11.2015 г. в зала 1 на Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.

Целта на семинара е да запознае с новото издание на БДС EN ISO 9001:2015, водещия стандарт на ISO за системи за управление на качеството, отговарящ напълно на съвременните изисквания. Новите потребности и очаквания на бизнеса, все по-взискателните клиенти, появата на нови технологии и все по-сложните вериги за доставки са ярки примери за по-ясното осъзнаване на необходимостта от инициативи за устойчиво развитие.

В световен мащаб са издадени над 1,1 милион сертификати по ISO 9001, което дава основание на организациите да покажат на своите клиенти, че могат да предложат продукти и услуги с постоянно високо качество. Стандартът действа и като инструмент за оптимизиране на процесите в компаниите и за повишаване на ефективността в работата им. Изданието от 2015 г. съдържа важни промени, които председателят на подкомитета на ISO, разработил и преработил стандарта, определя като „еволюционен, а не революционен” процес.

По-важните изменения включват:

  • Помага да се овладеят рисковете и използват възможностите в организацията по структуриран начин
  • Наличие на опростен език, обща структура и терминология, които са особено полезни за организациите, използващи повече от една система за управление
  • Разглежда по-ефективно управлението на веригата за доставки
  • По-удобен и по-лесен за използване от организациите от сферата на услугите и технологичните компании
  • Поставя по-голям акцент върху ангажимента на ръководството.

Новото издание не съдържа толкова ограничителни изисквания, колкото предходното: акцентът в него е поставен върху резултатността. Това е постигнато чрез комбиниране на процесния подход с мислене, основано на риска, както и с използването на цикъла планиране-изпълнение-проверка-действие на всички нива в организацията.

Днес организациите обикновено имат въведени системи за управление по няколко стандарта за управление и новото издание от 2015 г. е разработено така, че да бъде лесно интегрирано с останалите системи за управление. Новото издание също така осигурява солидна основа за браншови стандарти за качество (автомобилостроене, космонавтика, медицинска промишленост и т.н.), като взема под внимание и потребностите на регулаторните органи.

БДС EN ISO 9001:2015 заменя предходното издание на стандарта, като органите за сертификация ще разполагат с тригодишен период, през който да приведат сертификатите в съответствие с новото издание.

Стандартът БДС EN ISO 9000, с който се определят понятията и езикът, използвани в рамките на серията стандарти ISO 9000, също е променен и неговото издание на български език ще бъде достъпно след 15.11.2015 г.

Лектори на семинара ще бъдат инж. Емил Петров от „Кю Ей Си” ООД и Петър Лозев, главен експерт в БИС.

Всички участници ще получат диск с презентациите на лекторите.

БИС ще изготви списък със стандарти в областта на управлението на качеството, които участниците в семинара ще могат да закупят с отстъпка от цената на стандарта.

Такса за участие в семинара:

120.00 лв. с ДДС

За всеки следващ участник от една организация:

96.00 лв. с ДДС

За членове на БИС

96.00 лв. с ДДС

Всички присъствали на семинара ще получат удостоверения за участие.

Желаещите да участват в семинара е необходимо да попълнят и изпратят регистрационната карта на посочения в нея адрес най-късно до обяд на 18.11.2015 г.

Покана

Програма на семинара

Регистрационна карта

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Стандартите GS1 - безопасност, прозрачност и съвременни технологии
Регионалният форум “GS1 Европа 2015” в Лисабон очерта нови хоризонти за прилагане на стандартите GS1 чрез интегрирани решения ... Още
Белгийски фирми търсят партньори в България
Среща в БТПП с участието на посланика на Белгия в България Н. Пр. г-жа Аник Ван Калстър Още
Среща с представители на иранска компания
Civil Pension Fund General Trading Co. проучва възможностите за внос в Иран на различни български стоки Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Общото събрание на Камарата на строителите в България прие основните политики за дейността за следващата година
Усъвършенстването на нормативната уредба е основен приоритет на КСБ и за 2016 г. Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Покана за посещение на Унгарския щанд по време на Международната изложба за храни и напитки Интерфуд & Дринк 2015
11 - 14 ноември, Интер Експо Център - София Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До 18 декември ще се приемат проекти за преработка на агропродукти
Бюджетът на мярката по ПРСР е 100 млн. евро Още
Стартира извънредна схема за помощ на частното складиране на някои видове сирена
Поради силния дисбаланс между търсенето и предлагането на сурово мляко и млечни продукти в ЕС и с цел стабилизиране на пазара на сирене Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Правене на бизнес 2016 – същите проблеми, никакви промени
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дни на изобретенията и иновациите ITI’ 2015
12 - 14 ноември 2015 г., Национален дом на техниката - София Още
Семинар „Промени, философия и нови изисквания на петото издание на БДС EN ISO 9001:2015”
20 ноември 2015 г., Български институт за стандартизация Още