Брой 216 (976), 09-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Общото събрание на Камарата на строителите в България прие основните политики за дейността за следващата година


Общото събрание на Камарата на строителите в България прие основните политики за дейността на браншовата организация през 2016 г. Усъвършенстването на нормативната уредба е приоритет номер 1 на КСБ и за следващата година.

„2015 г. бе поредната трудна година за бранша, която независимо от регистрирания ръст в строителството не осигури нормални условия за развитие на малките и средните фирми, за обезпечаването на квалифицирана работна ръка за всички нива на строителното производство, за регулярното обновяване на дълготрайните материални активи, машини и съоръжения", каза при представянето на годишния отчет за дейността на организацията инж. Светослав Глосов – председател на УС на КСБ. „В тази обстановка ние запазихме нашата активна позиция при решаването на проблемите на бранша, при подготовката, обсъждането и приемането на законите и нормативните документи, имащи отношение към дейността ни, при формирането на конструктивно взаимодействие с органите на местното самоуправление и държавните структури", подчерта той и заяви, че като основен приоритет за 2016 г. ще се запази политиката на КСБ по отношение на нормативната база в областта на строителството.

И през следващата година Камарата ще продължи активното си участие при разработката на новия Закон за обществените поръчки и Наредбата за обществени поръчки в строителството във връзка с приемането на Европейската директива за изпълнение на търговете и влизането й в сила. „Дейността ни в това направление ще бъде съвместно с колегите от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на архитектите в България. Ще наблегнем на стандартизацията на процесите под формата на изготвяне на типови процедури", обясни инж. Глосов. КСБ ще провежда политика на непримиримост при негативните явления в сферата на търговете.

Допълнителна информация за решения на Общото събрание на КСБ   ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Стандартите GS1 - безопасност, прозрачност и съвременни технологии
Регионалният форум “GS1 Европа 2015” в Лисабон очерта нови хоризонти за прилагане на стандартите GS1 чрез интегрирани решения ... Още
Белгийски фирми търсят партньори в България
Среща в БТПП с участието на посланика на Белгия в България Н. Пр. г-жа Аник Ван Калстър Още
Среща с представители на иранска компания
Civil Pension Fund General Trading Co. проучва възможностите за внос в Иран на различни български стоки Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Общото събрание на Камарата на строителите в България прие основните политики за дейността за следващата година
Усъвършенстването на нормативната уредба е основен приоритет на КСБ и за 2016 г. Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Покана за посещение на Унгарския щанд по време на Международната изложба за храни и напитки Интерфуд & Дринк 2015
11 - 14 ноември, Интер Експо Център - София Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До 18 декември ще се приемат проекти за преработка на агропродукти
Бюджетът на мярката по ПРСР е 100 млн. евро Още
Стартира извънредна схема за помощ на частното складиране на някои видове сирена
Поради силния дисбаланс между търсенето и предлагането на сурово мляко и млечни продукти в ЕС и с цел стабилизиране на пазара на сирене Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Правене на бизнес 2016 – същите проблеми, никакви промени
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дни на изобретенията и иновациите ITI’ 2015
12 - 14 ноември 2015 г., Национален дом на техниката - София Още
Семинар „Промени, философия и нови изисквания на петото издание на БДС EN ISO 9001:2015”
20 ноември 2015 г., Български институт за стандартизация Още