Брой 216 (976), 09-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

До 18 декември ще се приемат проекти за преработка на агропродукти


От 30 ноември до 18 декември 2015 г. ще продължи приемът на заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.  Определеният за приема бюджет е 100 млн. евро, съобщи Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Подмярката има за цел да се повиши икономическата ефективност и конкурентоспособност на предприятията от хранително-преработвателната промишленост.

Приоритет ще имат предложенията на чувствителни сектори: животновъдство, плодове и зеленчуци, както и проектите от Северозападна България.

Като изискване е заложено минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство да е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният - 3 000 000 евро. Допустимо е авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта, пише в Наредба № 20 за прилагането на подмярката. 

В рамките на този прием не са допустими за подпомагане разходи за интегрирани проекти и за проекти за колективни инвестиции, с изключение на разходи за колективни инвестиции, представени от признати групи на производители.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Стандартите GS1 - безопасност, прозрачност и съвременни технологии
Регионалният форум “GS1 Европа 2015” в Лисабон очерта нови хоризонти за прилагане на стандартите GS1 чрез интегрирани решения ... Още
Белгийски фирми търсят партньори в България
Среща в БТПП с участието на посланика на Белгия в България Н. Пр. г-жа Аник Ван Калстър Още
Среща с представители на иранска компания
Civil Pension Fund General Trading Co. проучва възможностите за внос в Иран на различни български стоки Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Общото събрание на Камарата на строителите в България прие основните политики за дейността за следващата година
Усъвършенстването на нормативната уредба е основен приоритет на КСБ и за 2016 г. Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Покана за посещение на Унгарския щанд по време на Международната изложба за храни и напитки Интерфуд & Дринк 2015
11 - 14 ноември, Интер Експо Център - София Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До 18 декември ще се приемат проекти за преработка на агропродукти
Бюджетът на мярката по ПРСР е 100 млн. евро Още
Стартира извънредна схема за помощ на частното складиране на някои видове сирена
Поради силния дисбаланс между търсенето и предлагането на сурово мляко и млечни продукти в ЕС и с цел стабилизиране на пазара на сирене Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Правене на бизнес 2016 – същите проблеми, никакви промени
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дни на изобретенията и иновациите ITI’ 2015
12 - 14 ноември 2015 г., Национален дом на техниката - София Още
Семинар „Промени, философия и нови изисквания на петото издание на БДС EN ISO 9001:2015”
20 ноември 2015 г., Български институт за стандартизация Още