Брой 216 (976), 09-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Правене на бизнес 2016 – същите проблеми, никакви промени


Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика

Миналата седмица беше публикуван ежегодният Индекс за правене на бизнес 2016 г. на Световната банка, който изследва условията за правене на бизнес в 189 държави, включително България. Данните в тазгодишното издание (към 1 юни 2015 г.) за десета поредна година поставят Сингапур на първото място. Останалите страни в топ десет са Нова Зеландия, Дания, Южна Корея, Хонк Конг, Великобритания, Съединените щати, Швеция, Норвегия и Финландия.

В Индекса за правене на бизнес 2016 България заема 38-мо място от 189 страни, след като през 2015 заемаше 36-та позиция. В международната класация тази година България се нарежда непосредствено след Армения, Чехия и Румъния и пред Мексико, Хърватия и Казахстан. Спрямо страните в Европа е във втората половина на класацията, като е по-напред от страни като Италия, Белгия и Гърция.

Прави впечатление, че резултатите на България в десетте изследвани категории не се променят или символично се подобряват, докато мястото на страната се отдалечава от първенците в почти всички категории. Това означава, че България прави много малки или никакви стъпки за подобряване на условията на бизнес, докато други държави я изпреварват.

Данните в десетте категории, по които се прави индексът, показват слабостите и предимствата на България при правенето на бизнес. Резултатите са от 0 до 100, а страните се подреждат по най-висок резултат във всяка една категория.

 

Таблица 1: Промяна в мястото и резултата на България по категории

Показател

2016

(място)

2016

(точки)

2015

(място)

2015

(точки)

Промяна

(място)

Промяна

(точки)

ОБЩО

38

73,72

36

73,62

-2

0,10

Започване на бизнес

52

91,10

46

91,09

-6

0,01

Издаване на разрешително за строеж

51

74,45

50

74,05

-1

0,40

Достъп до електричество

100

64,97

97

64,90

-3

0,07

Регистриране на собственост

63

69,34

60

69,31

-3

0,03

Достъп до кредит

28

70,00

24

70,00

-4

0,00

Защита правата на инвеститорите

14

71,67

12

71,67

-2

0,00

Плащане на данъци

88

74,19

82

74,15

-6

0,04

Изпълнение на договорите

52

65,09

52

65,09

0

0,00

Международна търговия

20

97,45

20

97,45

0

0,00

Закриване на бизнес

48

58,93

47

58,50

-1

0,43

Източник: Doing Business 2016

 

За поредна година страната получава най-добри резултати при започването на бизнес (основно заради ниския минимален капитал) и при международната търговия (основно заради ниските разходи на границата, въпреки че резултатът е намален заради скъпия вътрешен транспорт). Въпреки относително високите резултати в тези две категории, България е класирана съответно на 52-ро и 20-то място, защото в много от останалите страни резултатите са по-добри.

Основните проблеми като цяло остават същите:

  • В областта на започването на бизнес, въпреки положителното влияние на ниската стойност на минималния капитал за започване на бизнес, самата процедура отнема значително повече време от тази в другите държави. За откриване на бизнес в България са необходими 18 дни при 10 дни в Европа и 8 дни в страните от ОИСР.
  • Най-слабият резултат (65 от 100 точки) и най-ниското място в класацията (100 от 189) България получава при категорията „достъп до електричество”. Проблемът със свързването с електричество в България продължава да произтича както от времето, което то отнема – 130 дни при 118,5 дни средно за Европа и 77,7 дни в страните от ОИСР, така и от големия брой процедури.
  • В категорията „плащане на данъци” България се нарежда на 88-мо място въпреки сравнително доброто представяне на страната при размера на данъците и осигуровките и високия резултат за размера на данъка върху печалбите. Причината за слабото представяне и тук се корени в тромавите процедури. В България плащането на данъци отнема 423 часа годишно при 233 ч. средно за Европа и 177 ч. в страните от ОИСР.
  • Закриването на бизнес също страда от тромавост, което ограничава развитието на условията за правене на бизнес в страната. Необходимото време за закриване на бизнес в България е 3,3 години при 2,3 г. в Европа и 1,7 г. в страните в ОИСР.

И в тазгодишното издание на Индекса за правене на бизнес се вижда, че основният проблем пред бизнес средата в страната са тромавите процедури, а България не е отличена с нито една реформа, свързана с по-лесното правене на бизнес.

При положение, че тези слабости са ясни и последните няколко правителства си поставяха за цел да направят бизнес средата по-благоприятна, липсата на реформи (включително въвеждане на повече електронни услуги) продължава да буди недоумение.

НОВИНИ ОТ БТПП
Стандартите GS1 - безопасност, прозрачност и съвременни технологии
Регионалният форум “GS1 Европа 2015” в Лисабон очерта нови хоризонти за прилагане на стандартите GS1 чрез интегрирани решения ... Още
Белгийски фирми търсят партньори в България
Среща в БТПП с участието на посланика на Белгия в България Н. Пр. г-жа Аник Ван Калстър Още
Среща с представители на иранска компания
Civil Pension Fund General Trading Co. проучва възможностите за внос в Иран на различни български стоки Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Общото събрание на Камарата на строителите в България прие основните политики за дейността за следващата година
Усъвършенстването на нормативната уредба е основен приоритет на КСБ и за 2016 г. Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Покана за посещение на Унгарския щанд по време на Международната изложба за храни и напитки Интерфуд & Дринк 2015
11 - 14 ноември, Интер Експо Център - София Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До 18 декември ще се приемат проекти за преработка на агропродукти
Бюджетът на мярката по ПРСР е 100 млн. евро Още
Стартира извънредна схема за помощ на частното складиране на някои видове сирена
Поради силния дисбаланс между търсенето и предлагането на сурово мляко и млечни продукти в ЕС и с цел стабилизиране на пазара на сирене Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Правене на бизнес 2016 – същите проблеми, никакви промени
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дни на изобретенията и иновациите ITI’ 2015
12 - 14 ноември 2015 г., Национален дом на техниката - София Още
Семинар „Промени, философия и нови изисквания на петото издание на БДС EN ISO 9001:2015”
20 ноември 2015 г., Български институт за стандартизация Още