Назад

Международна конференция “Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021”


На 28 и 29 септември 2021 г., в София Хотел Балкан, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Съветът по инвестиции към БТПП организарат Международна конференция “Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021”.

Отчитайки големия интерес на участниците по време на първото издание на събитието през 2019 г. и предвид икономическите последици от кризата с коронавируса за бизнеса в различните сектори през 2021 г., организаторите си поставят за цел да повишат финансовата и инвестиционна култура на представителите на малките и средни предприятия, като им предоставят полезна информация за възможностите за развитие чрез ползването на различни финансови и инвестиционни инструменти по достъпен начин. В рамките на проявата, финансиращи институции, инвестиционни и гаранционни фондове и инвеститори ще представят своите продукти, насочени към предприемачите и най-вече в полза на малките и средните предприятия. Улеснената финансовата подкрепа за предприемачите за повишаване на тяхното бъщето развитие и инвестиционна дейност ще даде възможност за внедряване на нови продукти и услуги, за подобряване на бизнес процесите и разширяване достъпа, както и за излизането на нови пазари.

По време на събитието финансиращите институции ще имат възможност с презентации да представят своите програми и проекти, насочени към бизнеса. Ще бъде осигурен и директен контакт с представители на фирмите в рамките на контактна борса с двустранни срещи за запознаване с конкретните финансови възможности, съобразени с текущите нужди на предприятието.

Събитието се организира по проект №BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Организаторите оттправят покана към всички заинтересовани финансиращи институции да  вземат участие в международната конференция “Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021”. Заявка за участие ТУК

Проект на програма на конференцията ТУК

За контакти и допълнителна информация: Милен Моллов – БТПП, тел. 02/8117 519,  0883 488 602, e-mail: fairs1@bcci.bg, mardor@bcci.bg