Назад

Европейската комисия започва консултация относно „Ръководните принципи за оценяване на знанията“


Европейската комисия (ЕК) започна консултация, за да събере обратна връзка и да се запознае с визията на европейските участници в научните изследвания и иновациите относно нуждите и очакванията по отношение на оценката на научно обоснованите знания.

През 2008 г. Европейската комисия издаде Препоръката за управление на интелектуалната собственост в дейностите по трансфер на знания. Средата на научноизследователската и развойна дейност се е променила значително от 2008 г. по отношение на участниците и сложността на екосистемата на научноизследователската и развойна дейност, както и по отношение на глобалните предизвикателства. Това изисква от политиците да си поставят нови цели и да предоставят актуализирани насоки относно оценяването на знанията. Поради това през юли 2020 г. ЕК публикува прегледа на политиката „Канали и инструменти за оценяване на знанията“ като първа стъпка в дефиницията на Европейска стратегия за валоризация на знанието.

Политиката описва различните средства, с които разполага:

  • подобряване начина, по който се трансформират резултатите от изследванията в нови устойчиви решения;
  • идентифициране и анализиране на основните канали за възприемане на резултатите от научните изследвания и иновациите;
  • усъвършенстване на  разпространението на добри национални практики;
  • акцентиране върху най -добрите практики от Европа и извън нея.

ЕК ще разгледа резултатите от проучването като важна обратна връзка за съвместното създаване на предстоящите ръководни принципи за валоризация на знанията и Кодекс на практиката за интелигентно използване на ИС.

Обратна връзка относно дизайна на бъдещите Ръководни принципи за оценяване на знанията може да дадете като проследите тази препратка в срок до 6 септември 2021 г.