Назад

БТПП и Българската банка за развитие продължават партньорството в помощ на малките и средни предприятия


Българската търговско-промишлена палата проведе работна среща с ръководството на Българската банка за развитие. От страна на БТПП участваха председателят Цветан Симеонов, Владимир Томов, член на УС и председател на Съвета по инвестиции, и Габриела Димитрова, директор „Международно сътрудничество и международни организации“. От страна на Българската банка за развитие присъстваха изпълнителните директори Владимир Георгиев и Цанко Арабаджиев, Крум Георгиев, член на Управителния съвет, Валентин Михов, председател на Надзорния съвет, Васил Щонов, член на Надзорния съвет на банката и Бойка Василева, началник, Управление „Корпоративно банкиране“.

На фона на предизвикателната икономическа среда в страната бяха обсъдени възможности за активиране на сътрудничеството между двете институции в помощ на малките и средни предприятия. ББР е насочена към малкия бизнес, зеления преход и устойчивостта. Освен това предлага и инструменти за експортно финансиране, както и менажира фонд за дялов капитал.

Симеонов потвърди желанието на БТПП да продължи партньорството, установено в рамков договор и споразумение, съответно от 2014 и 2016 г. „Банките винаги са били добър и неизменен партньор за осигуряване на добри условия за бизнеса“, каза той.

Бяха договорени различни форми на взаимодействие, включително представяне на услугите на ББР пред български компании, съдействие за икономически анализи, консултации и др.

Владимир Томов информира, че Съветът по инвестиции при БТПП подготвя събитие за представяне и обсъждане на проекти, насочени към Инвестиционния фонд „Три морета“ (3SIIF). Събитието ще се проведе на 3 ноември 2021 г. ББР, като акционер във фонда, също ще вземе участие. БТПП ще разпространи допълнителна информация за събитието. Заинтересованите за участие могат да се свържат с БТПП, e-mail: interdpt@bcci.bg, за да получат покана.