Назад

Възможности за участие в обществени поръчки на Европейската организация за експлоатация на метеорологични спътници /ЕУМЕТСАТ/


Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) представлява Република България в Европейската организация за експлоатация на метеорологични спътници ЕУМЕТСАТ и участваме във всички основни научни и оперативни дейности.

ЕУМЕТСАТ предприе инициатива за създаване на мрежа от контактни лица сред своите членове, които да реализират връзката с местната индустрия, имайки предвид, че над 80% от бюджета на ЕУМЕТСАТ се разходва чрез процедури за публично възлагане на услуги и доставки. Тези контактни лица следва да гарантират равнопоставеност и достъп до информация за най-широк кръг възможни заинтересовани страни от своите държави-членки.

Контактното лице на НИМХ в ЕУМЕТСАТ по тези въпроси е Лора Йосифова, ръководител отдел „Международно сътрудничество“ и НИМХ е предприел действия за организиране на онлайн семинар за българската индустрия за възможностите наши компании да участват в предстоящи процедури за възлагане на ЕУМЕТСАТ.

Дейностите, които ЕУМЕТСАТ възлага чрез обществени поръчки са няколко групи и по-специално:

  1. Развитие на наземния сегмент и по-специално спътников мониторинг; обработка на метеорологични продукти и наземни станции;
  2. Услуги, в т.ч. и рамкови споразумения за софтуер, телекомуникации; обучения; организация на събития, маркетинг и реклама; поддръжка на софтуер и много други;
  3. Изследователски проучвания и
  4. Хардуер

За дейности на ЕУМЕТСАТ под 100 000 евро има възможност компаниите да бъдат включени в нарочен списък на ЕУМЕТСАТ за директно възлагане чрез събиране на оферти. За целта се изпраща информация за предмета и обхвата на дейностите на дадена компания до департамента за възлагане на поръчки и договори на ЕУМЕТСАТ.

Детайлно представяне на всички тези възможности, в т.ч. и предстоящите обществени поръчки за 2022 г. ще бъде направено на специален онлайн семинар за България и български компании, който ще се състои на 10 февруари 2022 г. от 11.00 часа с продължителност около 3 часа. Програмата ще покрива представяне на стратегията и основните направления на ЕУМЕТСАТ и информация за условията на обществените поръчки, системата за електронно подаване на оферти и други бизнес възможности в т.ч. предстоящите за 2022 г.

За регистрация в семинара изпратете електронно писмо до г-жа Йосифова като контактно лице (Lora.Yosifova@meteo.bg), а за допълнителни въпроси и информация - на същия електронен адрес или на телефони + 359 2 462 4682 и +359 878 966 524.