Брой 178 (435), 13-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП предоставя безплатни енергийни консултации в рамките на проект WE_EEN


Българската търговско-промишлена палата предлага безплатни енергийни консултации на фирми от секторите управление на отпадъци и обработване на метални, пластмасови и дървени повърхности. Шест фирми вече се възползваха от възможността, предоставена от Палатата в рамките на проект WE_EEN (Wizard of the Environment: Enterprise Europe Network). Целта е увеличаване на предоставяните екологични услуги на малки и средни предприятия, намаляване на влиянието на дейността им върху околната среда, подпомагане на европейските фирми в преодоляване на екологичните предизвикателства и превръщането им в икономически възможности, предоставяне на екологични услуги за предприемачите чрез мрежата Enterprise Europe Network.

Консултациите се извършват от експерти, като разходите са поемат от БТПП в рамките на проекта WE_EEN.

Резултатите от одитите ще бъдат представени пред партньорите от проекта по време на предстоящия заключителен уъркшоп в Ираклион, Гърция на 26-27 септември т.г., както и по време на Есенния Пловдивски панаир.

Очакваните ползи за предприятията са намаляване на разходите за вода, газ, електричество и увеличаване на енергийната им ефективност.

Подобен одит, осъществен в рамките на проект WE_EEN в Словения, на предприятие, предлагащо галванопластика на метални компоненти, доведе до по-ефективно енергийно управление и намаление на консумацията на енергия с до 5% (годишно намаление на разходите с приблизително 4000 евро) и намаление на консумацията на други ресурси с до 10% годишно (годишно намаление на разходите с около 6000 евро).

За повече информация: отдел „Европейска предприемаческа мрежа”, г-жа Елеонора Карнаса, тел.: 02 8117 417 или имейл: E.Carnasa@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Международната работодателска общност обсъжда ролята на диалога с държавата в контекста на новите предизвикателства
Председателят на БТПП изнесе доклад „Възпрепятстване на социалния диалог от държавата и предизвикателства пред работодателските организации в България“ Още
БТПП предоставя безплатни енергийни консултации в рамките на проект WE_EEN
Консултациите са полезни за фирми от секторите управление на отпадъци и обработка на метални, пластмасови и дървени повърхности Още
Международна конференция по въпросите на сигурността
Специално внимание бе обърнато на приноса на България за изграждането на сигурността в Афганистан Още
Покана за участие в бизнес семинар "Инвестиционни и бизнес възможности на Аржентина"
Новоучредената Българо-сръбска търговско-промишлена камара ще развива трансграничното сътрудничество
Камарата ще е със седалище в София и клон в Пирот Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Информационна среща на Търговско-промишлена камара - Пловдив с група младежи от 7 европейски държави
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи
Целта на разработения проект е привеждането му в съответствие с последните промени в Закона за енергийната ефективност от началото на 2013 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Зелена светлина за единен европейски надзор над банките
Системата на банков надзор ще бъде задължителна за всички страни-членки на еврозоната и ще бъде отворена за всички останали страни от ЕС Още
Европейската комисия въвежда нов показател за иновациите
Швеция, Германия, Ирландия и Люксембург са страните от ЕС, възползващи се в най-голяма степен от иновациите Още