Брой 178 (435), 13-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Зелена светлина за единен европейски надзор над банките


Европейският парламент даде своето одобрение на 12 септември за изграждането на система на банков надзор на европейско ниво, която ще постави от септември 2014 г. 150 от най-големите банки в ЕС под прякото наблюдение на Европейската централна банка.

Депутатите укрепиха прозрачността и отчетността на системата и възложиха на Европейския банков орган да разработи надзорни практики, които надзорните институции в отделните страни ще трябва да спазват.

Системата на банков надзор ще бъде задължителна за всички страни-членки на еврозоната и ще бъде отворена за всички останали страни от Европейския съюз.

©Belga/DPA/AFP/B.Roessler

Депутатите в ЕП направиха важен принос към правилата с настояването си за такъв модел на вземане на решения, който ще позволи на страните извън еврозоната да участват като равностойни партньори.

Прозрачността и отчетността – основни опасения

Въпреки че споразумение за изграждането на системата беше постигнато със страните-членки още през април, ЕП и ЕЦБ трябваше да уредят въпроса как да се гарантират демократичната отчетност и прозрачността на надзорните функции на ЕЦБ. Новата система води до прехвърлянето на съществени надзорни правомощия от национално на европейско ниво. Затова депутати от Европейския и националните парламенти настояваха, че подобно прехвърляне на правомощия изисква установяването на съизмеримо ниво на демократичен контрол върху новия надзорен орган.

Съгласно законодателните текстове и свързаното с тях междуинституционално споразумение между ЕП и ЕЦБ, Европейският парламент ще има широк достъп до информация. Това включва получаването на „пълен и смислен протокол [от заседанията на надзорния съвет], който позволява разбирането на водената дискусия, включително анотиран списък на решенията“. Председателят на надзорния съвет ще трябва да се явява на редовни изслушвания в Парламента.

НОВИНИ ОТ БТПП
Международната работодателска общност обсъжда ролята на диалога с държавата в контекста на новите предизвикателства
Председателят на БТПП изнесе доклад „Възпрепятстване на социалния диалог от държавата и предизвикателства пред работодателските организации в България“ Още
БТПП предоставя безплатни енергийни консултации в рамките на проект WE_EEN
Консултациите са полезни за фирми от секторите управление на отпадъци и обработка на метални, пластмасови и дървени повърхности Още
Международна конференция по въпросите на сигурността
Специално внимание бе обърнато на приноса на България за изграждането на сигурността в Афганистан Още
Покана за участие в бизнес семинар "Инвестиционни и бизнес възможности на Аржентина"
Новоучредената Българо-сръбска търговско-промишлена камара ще развива трансграничното сътрудничество
Камарата ще е със седалище в София и клон в Пирот Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Информационна среща на Търговско-промишлена камара - Пловдив с група младежи от 7 европейски държави
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи
Целта на разработения проект е привеждането му в съответствие с последните промени в Закона за енергийната ефективност от началото на 2013 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Зелена светлина за единен европейски надзор над банките
Системата на банков надзор ще бъде задължителна за всички страни-членки на еврозоната и ще бъде отворена за всички останали страни от ЕС Още
Европейската комисия въвежда нов показател за иновациите
Швеция, Германия, Ирландия и Люксембург са страните от ЕС, възползващи се в най-голяма степен от иновациите Още