Брой 178 (435), 13-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Международната работодателска общност обсъжда ролята на диалога с държавата в контекста на новите предизвикателства


Проблемите и предизвикателствата пред работодателските организации дискутира на среща в Киев международната работодателска общност. В рамките на двудневната среща на работодателските организации от Европа и Централна Азия, България е представена от председателя на БТПП Цветан Симеонов. По покана на организаторите – Международната организация на работодателите и Федерацията на украинските работодатели, той изнесе доклад на тема: „Възпрепятстване на социалния диалог от държавата и предизвикателства пред работодателските организации в България“.

В изложението си председателят на БТПП посочи като показателни примери от българската практика промените в Кодекса на труда от 2012 г., възпрепятстващи тристранния диалог, които впоследствие бяха отменени от Конституционния съд; също и промените в Закона за публичност на имуществото от март 2013 г., които доведоха до блокиране на Националния съвет за тристранно сътрудничество и впоследствие бяха отменени с нова промяна в същия закон от следващото, 42-ро Народно събрание.

Коментирайки основни предизвикателства за работодателските организации в България, Цветан Симеонов изтъкна исканията им за по-малко регулации и ограничаване на предпоставките за корупция при обществените поръчки, както и необходимостта от по-спокоен и гъвкав пазар на труда.

Председателят на Съюза на индустриалците и предприемачите в Русия Александър Шокин информира за постигнатия успех в рамките на срещата на Г-20 в Санкт Петербург и на специалната среща на представителите на бизнес средите от тези страни (B20), които са предложили серия мерки за по-успешно справяне с икономическата криза. Изказано бе задоволство, че повечето мерки са възприети от Г–20 и са намерили своето място в заключителния документ. Особено внимание заслужава твърдата позиция на работодателите за запазване на възможностите в различните държави да се въвеждат и поддържат по-ниски данъчни ставки, което да стимулира конкуренцията и да създава по-привлекателни условия за инвеститорите.

В срещата на работодателските организации от Европа и Централна Азия, която продължава и днес в Киев, са представени над 60 държави и международни организации, сред които Международната организация на работодателите, Международната организация на труда, Международния валутен фонд. Сред гостите са и високопоставени представители на украинското правителство.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Международната работодателска общност обсъжда ролята на диалога с държавата в контекста на новите предизвикателства
Председателят на БТПП изнесе доклад „Възпрепятстване на социалния диалог от държавата и предизвикателства пред работодателските организации в България“ Още
БТПП предоставя безплатни енергийни консултации в рамките на проект WE_EEN
Консултациите са полезни за фирми от секторите управление на отпадъци и обработка на метални, пластмасови и дървени повърхности Още
Международна конференция по въпросите на сигурността
Специално внимание бе обърнато на приноса на България за изграждането на сигурността в Афганистан Още
Покана за участие в бизнес семинар "Инвестиционни и бизнес възможности на Аржентина"
Новоучредената Българо-сръбска търговско-промишлена камара ще развива трансграничното сътрудничество
Камарата ще е със седалище в София и клон в Пирот Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Информационна среща на Търговско-промишлена камара - Пловдив с група младежи от 7 европейски държави
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи
Целта на разработения проект е привеждането му в съответствие с последните промени в Закона за енергийната ефективност от началото на 2013 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Зелена светлина за единен европейски надзор над банките
Системата на банков надзор ще бъде задължителна за всички страни-членки на еврозоната и ще бъде отворена за всички останали страни от ЕС Още
Европейската комисия въвежда нов показател за иновациите
Швеция, Германия, Ирландия и Люксембург са страните от ЕС, възползващи се в най-голяма степен от иновациите Още