Брой 178 (435), 13-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новоучредената Българо-сръбска търговско-промишлена камара ще развива трансграничното сътрудничество


С бизнес среща в София, Български икономически форум отбеляза учредяването на  Българо-сръбска търговско-промишлена камара. Новата бизнес структура е резултат на проект, финансиран по линия на ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България-Сърбия. Камарата ще е със седалище в София и клон в Пирот.

Очакванията са новосформираната камара да допринася за икономическото развитие на българо-сръбския трансграничен регион като насърчава търговията и връзките между фирми от двете страни, както и за привличане на инвестиции и укрепване на конкурентоспособността и устойчивото развитие.

Сред официалните гости на събитието бяха първият съветник в Посолството на Сърбия у нас Александър Миличевич, Драган Костич – председател на Търговската камара на Ниш, изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Светослав Младенов. БТПП бе представена от главния секретар Васил Тодоров.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Международната работодателска общност обсъжда ролята на диалога с държавата в контекста на новите предизвикателства
Председателят на БТПП изнесе доклад „Възпрепятстване на социалния диалог от държавата и предизвикателства пред работодателските организации в България“ Още
БТПП предоставя безплатни енергийни консултации в рамките на проект WE_EEN
Консултациите са полезни за фирми от секторите управление на отпадъци и обработка на метални, пластмасови и дървени повърхности Още
Международна конференция по въпросите на сигурността
Специално внимание бе обърнато на приноса на България за изграждането на сигурността в Афганистан Още
Покана за участие в бизнес семинар "Инвестиционни и бизнес възможности на Аржентина"
Новоучредената Българо-сръбска търговско-промишлена камара ще развива трансграничното сътрудничество
Камарата ще е със седалище в София и клон в Пирот Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Информационна среща на Търговско-промишлена камара - Пловдив с група младежи от 7 европейски държави
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи
Целта на разработения проект е привеждането му в съответствие с последните промени в Закона за енергийната ефективност от началото на 2013 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Зелена светлина за единен европейски надзор над банките
Системата на банков надзор ще бъде задължителна за всички страни-членки на еврозоната и ще бъде отворена за всички останали страни от ЕС Още
Европейската комисия въвежда нов показател за иновациите
Швеция, Германия, Ирландия и Люксембург са страните от ЕС, възползващи се в най-голяма степен от иновациите Още