Брой 178 (435), 13-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Покана за участие в бизнес семинар "Инвестиционни и бизнес възможности на Аржентина"

Българска търговско-промишлена палата съвместно с Посолство на Република Аржентина в София организират бизнес семинар "Инвестиционните и бизнес възможности на Аржентина". Събитието ще се проведе на 25 септември 2013 г. от 10:00 ч. в сградата на Палатата.

Подробна информация можете да откриете в приложените файлове - покана и проекто-програма.

Фирмите, които желаят да участват в семинара, е необходимо да изпратят попълнена регистрационна карта до 23 септември на e-mail: intorg@bcci.bg.

За допълнителни въпроси: отдел "Международно сътрудничество и международни организации" към БТПП, тел.: 02/ 8117 494; 02/ 8117 497, e-mail: m.markova@bcci.bg; intorg@bcci.bg.

Приложение:

Покана

Проекто-програма

Регистрационна карта

НОВИНИ ОТ БТПП
Международната работодателска общност обсъжда ролята на диалога с държавата в контекста на новите предизвикателства
Председателят на БТПП изнесе доклад „Възпрепятстване на социалния диалог от държавата и предизвикателства пред работодателските организации в България“ Още
БТПП предоставя безплатни енергийни консултации в рамките на проект WE_EEN
Консултациите са полезни за фирми от секторите управление на отпадъци и обработка на метални, пластмасови и дървени повърхности Още
Международна конференция по въпросите на сигурността
Специално внимание бе обърнато на приноса на България за изграждането на сигурността в Афганистан Още
Покана за участие в бизнес семинар "Инвестиционни и бизнес възможности на Аржентина"
Новоучредената Българо-сръбска търговско-промишлена камара ще развива трансграничното сътрудничество
Камарата ще е със седалище в София и клон в Пирот Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Информационна среща на Търговско-промишлена камара - Пловдив с група младежи от 7 европейски държави
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи
Целта на разработения проект е привеждането му в съответствие с последните промени в Закона за енергийната ефективност от началото на 2013 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Зелена светлина за единен европейски надзор над банките
Системата на банков надзор ще бъде задължителна за всички страни-членки на еврозоната и ще бъде отворена за всички останали страни от ЕС Още
Европейската комисия въвежда нов показател за иновациите
Швеция, Германия, Ирландия и Люксембург са страните от ЕС, възползващи се в най-голяма степен от иновациите Още