Брой 178 (938), 14-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Обучение по здравословни и безопасни условия на труд

Обучение по здравословни и безопасни условия на труд  за председателите и служителите на регионалните търговско-промишлени палати, както и за представители на малки и средни предприятия се проведе в Силистра. В обучението участваха и представители на ръководството на БТПП.

Лекторът - Марияна Вавилова от регистрирана служба по трудова медицина, представи основните законови и подзаконови нормативни изисквания, правила, методики. Разгледана бе темата за трудовите злополуки и трудовия травматизъм и бяха дадени насоки как работодателите да правят оценка на риска и да прилагат превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

НОВИНИ ОТ БТПП
Тържествено честване в Силистра на 120 години от създаването на търговско-промишлените палати
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
За оценка и управление на риска на работното място Още
Станете по-популярни с новия Продуктов каталог на GS1 България
Освен основна идентифицираща информация, може да бъдат въвеждани и допълнителни данни, които не се събират върху етикета Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Зам.-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович представя в България ползите от Европейския енергиен съюз
Национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020
8 октомври 2015 г., гр. Плевен, сградата на Областна администрация Плевен Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Нулева инфлация за август
Индексът на потребителските цени не се е променил в сравнение с юли и спрямо същия период на миналата година Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Главна инспекция по труда: Лица без договори са установявани при всяка осма проверка по морските курорти
Най-често става въпрос за нерегламентираното полагане на извънреден труд... Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проект на индикативна годишна работна програма по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за 2016г.
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Изследване на ИПИ: Професионално образование и заетост