Брой 178 (938), 14-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проект на индикативна годишна работна програма по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за 2016г.


Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) публикува за предварително обсъждане проект на индикативна годишна работна програма (ИГРП)  за 2016 г.  по приоритетни оси:

  •  „Научни изследвания и технологично развитие“
  •  „Образование и учене през целия живот“
  •  „Образователна среда за активно социално приобщаване”.

Бележки и коментари по проекта на ИГРП могат да бъдат изпращани на електронна поща infosf@mon.bg, не по-късно от 12 октомври 2015 г.

Образец на Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите може да видите  тук

НОВИНИ ОТ БТПП
Тържествено честване в Силистра на 120 години от създаването на търговско-промишлените палати
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
За оценка и управление на риска на работното място Още
Станете по-популярни с новия Продуктов каталог на GS1 България
Освен основна идентифицираща информация, може да бъдат въвеждани и допълнителни данни, които не се събират върху етикета Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Зам.-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович представя в България ползите от Европейския енергиен съюз
Национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020
8 октомври 2015 г., гр. Плевен, сградата на Областна администрация Плевен Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Нулева инфлация за август
Индексът на потребителските цени не се е променил в сравнение с юли и спрямо същия период на миналата година Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Главна инспекция по труда: Лица без договори са установявани при всяка осма проверка по морските курорти
Най-често става въпрос за нерегламентираното полагане на извънреден труд... Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проект на индикативна годишна работна програма по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за 2016г.
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Изследване на ИПИ: Професионално образование и заетост