Брой 178 (938), 14-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Нулева инфлация за август


Месечната и годишната инфлация за август е 0.0%. От началото на годината (спрямо декември 2014 г. ) инфлацията е с отрицателна стойност - минус 0.3%. Това сочат публикуваните днес данни на Националния статистически институт. Така инфлацията у нас спря тенденцията на понижение, отчитана  от месец май.

Цените на хранителните продукти и на безалкохолните напитки са се повишили през август на месечна база с 0,6%, докато цените на алкохолните напитки и на тютюневите изделия - с 0,2 процентни пункта.

Намаление с 2,4% са отбелязали цените на облекло и обувки, докато цените на жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива са се понижили с 0,1 процентни пункта спрямо предходния месец. Намаление с 0,4% на месечна база е отбелязано и при транспортните цени, докато цените в здравеопазването и в сектора на съобщенията са останали на нивата от юли.

По данни на НСИ през август течните горива за битови нужди са поевтинели с 3.8%, дизеловото гориво - с 2.3%, автомобилният бензин А95Н - с 1.6%, бензинът А98Н - с 1.3%, метанът за ЛТС - с 0.4%.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Тържествено честване в Силистра на 120 години от създаването на търговско-промишлените палати
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
За оценка и управление на риска на работното място Още
Станете по-популярни с новия Продуктов каталог на GS1 България
Освен основна идентифицираща информация, може да бъдат въвеждани и допълнителни данни, които не се събират върху етикета Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Зам.-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович представя в България ползите от Европейския енергиен съюз
Национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020
8 октомври 2015 г., гр. Плевен, сградата на Областна администрация Плевен Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Нулева инфлация за август
Индексът на потребителските цени не се е променил в сравнение с юли и спрямо същия период на миналата година Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Главна инспекция по труда: Лица без договори са установявани при всяка осма проверка по морските курорти
Най-често става въпрос за нерегламентираното полагане на извънреден труд... Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проект на индикативна годишна работна програма по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за 2016г.
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Изследване на ИПИ: Професионално образование и заетост