Брой 178 (938), 14-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020


До 2 октомври 2015 г. е срокът за регистрация за участие в предстоящия национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020 г., който ще се проведе на 8 октомври 2015 г. гр. Плевен, в сградата на Областна администрация Плевен, зала „Плевен“, пл.“Възраждане” № 1. 

Информационният ден се организира от Съвместния секретариат на програмата и Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, във връзка с предстоящото отваряне на първата покана за набиране на проектни предложения по програмата.

Целта на семинара е да събере представители на местните, регионалните и националните публични власти, публично-правни, неправителствени и частни организации, които да се запознаят с основните изисквания в първата покана за предложения по програмата, да дискутират ползите и да споделят опита от участие в проекти за транснационално сътрудничество по програма „Югоизточна Европа“ в периода 2007 – 2013 г., както и да обменят нови идеи за сътрудничество по програма „Дунав“ 2014-2020 г.

В рамките на новата програма в периода 2014-2020 г. ще има още повече възможности за транснационално сътрудничество, обхващащо теми като: иновации и предприемачество, опазване на природното и културното наследство и ресурсите в региона на река Дунав, подобряване на свързаността и преминаване към нисковъглеродна икономика.

Поканени да участват в информационния ден са всички заинтересовани организации и институции. 

Желаещите да участват в събитието следва да попълнят посочения онлайн регистрационен формуляр за участие.

Работен език на семинара: презентации на английски и български език с осигурен превод на въпроси и дискусии.

За допълнителна информация относно организацията на предстоящото събитие може да се обръщате към: Ирина Рангелова, държавен експерт от отдел „Програми за европейско териториално сътрудничество и добросъседство“, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, тел. 02 9405 596, ел. поща: IRangelova@mrrb.government.bg. и Емил Манов – Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, тел. 064 880106, ел. поща: EManov@mrrb.government.bg.

 

Първата покана за проектни предложения ще се състои от два етапа – подаване на Заявление за интерес и подаване на пълен Формуляр за кандидатстване от одобрените в първия етап кандидати. Очаква се първия етап на поканата да бъде отворен от 23 септември до 3 ноември 2015 г. Във втория етап на поканата могат да участват само одобрените в първия етап предложения.

Преди официалното обявяване на първата покана за проектни предложения, Съвместният секретариат публикува проект на документите, свързани с поканата, с цел предоставяне на информация за подготовка на проектни предложения от страна на кандидатите. Документите следва да бъдат одобрени от Комитета за наблюдение на програмата. Поради тази причина всички публикувани документи са маркирани с „Disclaimer“, като могат да бъдат използвани само за информация. Проектни предложения може да бъдат подавани в Съвместния секретариат на програмата само след официалното отваряне на поканата.

За информация на потенциалните кандидати по програма "Дунав" 2014-2020 г. на интернет страницата на програмата е налична платформа за търсене на партньори с база данни за проектни идеи

Приложения:
Дневен ред
Покана

НОВИНИ ОТ БТПП
Тържествено честване в Силистра на 120 години от създаването на търговско-промишлените палати
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
За оценка и управление на риска на работното място Още
Станете по-популярни с новия Продуктов каталог на GS1 България
Освен основна идентифицираща информация, може да бъдат въвеждани и допълнителни данни, които не се събират върху етикета Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Зам.-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович представя в България ползите от Европейския енергиен съюз
Национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020
8 октомври 2015 г., гр. Плевен, сградата на Областна администрация Плевен Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Нулева инфлация за август
Индексът на потребителските цени не се е променил в сравнение с юли и спрямо същия период на миналата година Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Главна инспекция по труда: Лица без договори са установявани при всяка осма проверка по морските курорти
Най-често става въпрос за нерегламентираното полагане на извънреден труд... Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проект на индикативна годишна работна програма по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за 2016г.
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Изследване на ИПИ: Професионално образование и заетост