Брой 178 (938), 14-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Станете по-популярни с новия Продуктов каталог на GS1 България


БТПП информира фирмите, че стартира нова версия на Продуктовия каталог на GS1 България. В нея фирмите, които използват международните стандарти GS1 за маркиране на продукти с баркод, получават възможност да попълват информация за своите артикули.

Обновената версия на каталога дава възможност за попълване и предоставяне на по-пълна информация за продуктите. За хранителните продукти тя е съобразена с Регламент 1169/2011 на ЕС и позволява попълване на задължителната по Регламента информация, както възможност да бъде предоставена на крайния потребител. За останалите категории артикули данните са прецизирани така, че да бъдат полезни и интересни за крайния потребител. Освен основна идентифицираща информация, съдържание, описание и инструкции за употреба, може да бъдат въвеждани и допълнителни данни, които не се събират върху етикета. Това включва и снимки с различен изглед, както и анимация 360º, и други.

Продуктовият каталог е сигурна база данни, в която фирмите членове могат да съхраняват информация за това, какви идентификационни номера за кои продукти са определени. Въведените данни може да бъдат направени публично достъпни с цел да бъдат споделяни в интернет, с онлайн магазини и други приложения, разработени за клиента. Такива са сайта на GS1 България и мобилното приложение БГ Баркод, където след търсене по баркод или сканиране с мобилен телефон се осъществява връзка с Продуктовия каталог и се достъпват съответните данни за продукта.

Голямо предимство след попълване на данни за продуктите в Продуктовия каталог е, че информацията ще бъде достъпна и по-близо до потребителите. Данните са структурирани, индексират се високо от онлайн търсачки, което води до показване на артикула в първите резултати от търсенето. Това е възможност за фирмите за по-широко представяне на техните продукти.

Повече информация за Продуктовия каталог може да намерите ТУК  както и на тел. 02/8117439 .

НОВИНИ ОТ БТПП
Тържествено честване в Силистра на 120 години от създаването на търговско-промишлените палати
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
За оценка и управление на риска на работното място Още
Станете по-популярни с новия Продуктов каталог на GS1 България
Освен основна идентифицираща информация, може да бъдат въвеждани и допълнителни данни, които не се събират върху етикета Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Зам.-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович представя в България ползите от Европейския енергиен съюз
Национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020
8 октомври 2015 г., гр. Плевен, сградата на Областна администрация Плевен Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Нулева инфлация за август
Индексът на потребителските цени не се е променил в сравнение с юли и спрямо същия период на миналата година Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Главна инспекция по труда: Лица без договори са установявани при всяка осма проверка по морските курорти
Най-често става въпрос за нерегламентираното полагане на извънреден труд... Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проект на индикативна годишна работна програма по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за 2016г.
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Изследване на ИПИ: Професионално образование и заетост