Брой 36 (1795), 20-02-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Информационна среща „Подкрепата на Столична община за инвестициите, предприемачеството, иновативните и стартиращи фирми в София“

Съветът за инвестиции към БТПП, заедно с Общинския гаранционен фонд за МСП/ОГФМСП/ и Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции /СОАПИ/, организираха презентация на тема: „Подкрепата на Столична община за инвестициите, предприемачеството, иновативните и стартиращи фирми в София”. Презентацията бе посветена на новата програма на Столична община „Акселератор Стартъп София” за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи.

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев откри събитието като заяви, че бизнесът в настоящето има нужда най-вече от информация, която търговската палата и съответните държавни и регионални институции трябва да предоставят и разясняват.

Владимир Томов, председател на Съвета за инвестиции към БТПП, в който членуват банки, инвестиционни фондове, частни инвеститори, финансови институции, гаранционни фондове, общински и държавни  агенции, подчерта, че е добре да има комплексен подход при финансирането на бизнес проектите.

Председателят на постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество в Столичния общински съвет и Председател на ОГФМСП Ирина Йорданова заяви, че подкрепата на Столична община за бизнеса и предприемачеството в София не би била пълноценна без тясното сътрудничество с организациите, които представляват бизнеса. „Ние разчитаме изключително много на това сътрудничество и постоянно го развиваме през последните десет години под различни форми на взаимодействие“, посочи г-жа Йорданова. „Осъществяваме много тесен диалог с бизнеса преди да приемем бюджета на СО“, допълни тя. „Така например, проектобюджет 2019 беше представен пред Консултативния бизнес съвет към Кмета на СО още в началото на декември, а зам.-кмета на СО Дончо Барбалов проведе срещи с ръководствата на работодателски организации, за да чуе тяхното мнение и предложения“. Ирина Йорданова приветства членството на ОГФМСП и СОАПИ в Съвета по инвестиции към БТПП. Тя обяви иновативния проект на Столична община „Акселератор Стартъп София”, създаден по инициатива на кмета Йорданка Фандъкова, който обединява усилията на Общинския гаранционен фонд, СОАПИ и на Програма „Европа“ на СО.

Николай Ценков, управител на ОГФМСП, обясни, че над 120 млн. лева кредити, гарантирани от Общинския гаранционен фонд, са усвоени, като са подпомогнати 650 малки и средни предприятия. Той представи актуалните гаранционни схеми на Фонда, улесняващи достъпа до финансов ресурс за МСП на територията на Столична община. С цел подпомагане и стимулиране на иновациите и стартиращите предприятия през 2018 г. ОГФМСП започва специализирана гаранционна схема за иновативни и/или стартиращи предприятия - Програмата ФИСП, разработена в изпълнение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София. 

Надя Султанова представи Столичната общинска агенция за приватизация  и инвестиции (СОАПИ), която предоставя актуална информация за приоритетните индустрии на територията на гр. София и активно привлича чуждестранни инвеститори.

Александър Сарафов и Деница Боева представиха новия инструмент „Акселератор Стартъп София” и запознаха участниците с начина за кандидатстване. Целта на новата програма е да работи с предприемач, физическо лице или стартираща фирма за период от 3 до 5 месеца, предоставяйки им финансиране в размер 5-10 хиляди лв. и да ги подготви за представяне през следващ етап за финансиране от банки и стратегически инвеститори. Предприемачите участват с 10% съфинансиране в проекта. Крайният срок за кандидатстване по Програмата е 28 февруари 2019 г. Заинтересованите компании могат да се запознаят с насоките за кандидатстване и пълната информация и възможност за кандидатстване на сайта www.evropa-so.bg

Участниците – над 80 представители на бизнеса, младежки предприемачески организации и общността от София, проведоха задълбочена дискусия с презентаторите.

НОВИНИ ОТ БТПП
Анкетно проучване относно приложението на промените в Наредба Н-18
За регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Още
Информационна среща „Подкрепата на Столична община за инвестициите, предприемачеството, иновативните и стартиращи фирми в София“
Представиха нов финансов инструмент за бизнеса - „Акселератор Стартъп София” Още
Представяне на примери за блокчейн технологиите и използването им със стандартите GS1
При проследимостта в секторите хранителна промишленост и здравеопазване Още
Нов проект на БТПП за по-бързо адаптиране на имигрантите към пазара на труда
Он-лайн платформа с интегриран специален панел ще предлага полезна информация за работодателите, които имат намерение да наемат имигранти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Заседание на Консултативния съвет за Южния газов коридор в гр. Баку
Интерконекторът Гърция – България – ключово звено от Южния газов коридор Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Одобрени са промени в Закона за авторското право и сродните му права
Инициирани от Съвета за защита на интелектуалната собственост Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Пестициди в храните: как Европейският парламент се бори с проблема
Около 50% от хранителните продукти, тествани през 2016 г., са съдържали остатъци от пестициди Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум в рамките на официално посещение на президента Румен Радев в Арабска Република Египет
26 – 28 март 2019 г. Още