Брой 36 (1795), 20-02-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Одобрени са промени в Закона за авторското право и сродните му права


Министерският съвет прие днес Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права.

Основната част от текстовете в проекта произтичат от масовото неразрешено използване на телевизионни програми и необходимостта от по-ефективен контрол върху дейността на кабелните, сателитните и други оператори, както и от негативната тенденция лицата - нарушители по Закона за авторското право и сродните му права, които са предимно юридически лица и еднолични търговци, да избягват административно-наказателна отговорност за извършените от тях нарушения, като се укриват и осуетяват връчването на издадените в хода на производствата документи.

Текстовете са инициирани от Съвета за защита на интелектуалната собственост - консултативен орган към министъра на културата, в рамките на който бяха обсъдени съществуващите дефицити в законовата уредба, идентифицирана бе необходимостта от посочените изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права и Закона за електронните съобщения, както и бяха обсъдени и съгласувани предложенията за измененията в двата закона. Измененията в Закона за електронните съобщения са включени в проекта на закон по предложение на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, отправено в хода на междуведомственото съгласуване.

Проектът включва също и норми, насочени да прецизират формирането и работата на комисиите за утвърждаване на тарифи на организациите за колективно управление на права, начинът на съставяне на списъка на медиаторите към министъра на културата, както и да преодолеят съществуващия законов дефицит по отношение на хипотезите, при които е допустимо да се назначи проверка на лица, регистрирани за дейност по колективно управление на права.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Анкетно проучване относно приложението на промените в Наредба Н-18
За регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Още
Информационна среща „Подкрепата на Столична община за инвестициите, предприемачеството, иновативните и стартиращи фирми в София“
Представиха нов финансов инструмент за бизнеса - „Акселератор Стартъп София” Още
Представяне на примери за блокчейн технологиите и използването им със стандартите GS1
При проследимостта в секторите хранителна промишленост и здравеопазване Още
Нов проект на БТПП за по-бързо адаптиране на имигрантите към пазара на труда
Он-лайн платформа с интегриран специален панел ще предлага полезна информация за работодателите, които имат намерение да наемат имигранти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Заседание на Консултативния съвет за Южния газов коридор в гр. Баку
Интерконекторът Гърция – България – ключово звено от Южния газов коридор Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Одобрени са промени в Закона за авторското право и сродните му права
Инициирани от Съвета за защита на интелектуалната собственост Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Пестициди в храните: как Европейският парламент се бори с проблема
Около 50% от хранителните продукти, тествани през 2016 г., са съдържали остатъци от пестициди Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум в рамките на официално посещение на президента Румен Радев в Арабска Република Египет
26 – 28 март 2019 г. Още