Брой 36 (1795), 20-02-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Нов проект на БТПП за по-бързо адаптиране на имигрантите към пазара на труда


Българската търговско-промишлена палата започва изпълнението на нов проект, който е свързан с адаптацията към трудовия пазар  на имигранти от  трети страни. На Европейско ниво е констатирано, че  едно  от основите предизвикателства при осъществяване на тази цел е  липсата на междинни звена, които   да  изпълняват  тази роля. В случая,  търговско-промишлените палати, работодателските организации, службите по  труда, центровете за професионлно обучение, могат най-бързо да изградят капацитет и да  играят ролята на посредник между имигрантите и  работодателите,  за да подпомогнат процеса на пазарна и социална адаптация на имигрантите.

Проектът ще се реализира  в продължание на 3 години от 8 организации от 4 страни, в които има съществен брой имигранти - България, Гърция, Италия и Швеция.

На  18 и 19 февруари т.г. в Атина  се проведе  първата работна среща на партньорите. Обсъдено беше в детайли изпълнението на планираните дейности, тяхната реализация и времето на изпълнение.

Основните дейности по проекта са свързани с разработване на платформа за он-лайн обучение,  панел с  информация, свързана със законодателството, регулиращо пазара на труда,  права и задължения на имигрантите и др. В платформата ще бъде интегриран и информационен панел с полезна информация за работодателите, които имат намерение да наемат имигранти. Ще се предвиди  и възможност за регистриране и предлагане на свободни работни места и съответно информация за имигранти, търсещи работа. Платформата ще функционира на български и английски език.

Освен он-лайн платформата с информация за работодателите  и имигрантите се предвижда издаването на печатни  материали  и провеждането на различни събития, насочени към посреднически организации, с цел да повишат техните знания, умения и  капацитет за по-ефективна работа с имигранти и работодатели.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Анкетно проучване относно приложението на промените в Наредба Н-18
За регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Още
Информационна среща „Подкрепата на Столична община за инвестициите, предприемачеството, иновативните и стартиращи фирми в София“
Представиха нов финансов инструмент за бизнеса - „Акселератор Стартъп София” Още
Представяне на примери за блокчейн технологиите и използването им със стандартите GS1
При проследимостта в секторите хранителна промишленост и здравеопазване Още
Нов проект на БТПП за по-бързо адаптиране на имигрантите към пазара на труда
Он-лайн платформа с интегриран специален панел ще предлага полезна информация за работодателите, които имат намерение да наемат имигранти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Заседание на Консултативния съвет за Южния газов коридор в гр. Баку
Интерконекторът Гърция – България – ключово звено от Южния газов коридор Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Одобрени са промени в Закона за авторското право и сродните му права
Инициирани от Съвета за защита на интелектуалната собственост Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Пестициди в храните: как Европейският парламент се бори с проблема
Около 50% от хранителните продукти, тествани през 2016 г., са съдържали остатъци от пестициди Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум в рамките на официално посещение на президента Румен Радев в Арабска Република Египет
26 – 28 март 2019 г. Още