Брой 36 (1795), 20-02-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Пестициди в храните: как Европейският парламент се бори с проблема


© CC0 Photo by Manki Kim on Unsplash

Около 50% от хранителните продукти, тествани през 2016 г. от Европейската агенция за безопасност на храните, са съдържали остатъци от пестициди, като в 3,8% от продуктите тези остатъци са надхвърляли установените лимити. В ЕС пестицидите и активните вещества в тях подлежат на контрол, но в последните години се засилва безпокойството относно процедурата за одобрение, особено след подновяването на разрешителното на хербицида глифозат през 2017 г.

Устойчива употреба на пестициди

На 12 февруари Парламентът одобри доклад за изпълнението на директивата за устойчива употреба на пестициди. Съгласно директивата страните в ЕС трябва да разработят свои планове за намаляване на рисковете и на последиците от използването на пестициди.

В одобрения текст Парламентът посочва, че само пет страни са определили измерими цели за намаляване на рисковете или намаляване на употребата на пестициди.

Депутатите обръщат внимание, че вследствие на употребата на пестициди броят на насекомите в Европа намалява и това застрашава бъдещето на селското стопанство. Затова Парламентът призовава за търсене на други, нехимически методи за защита от вредители, които не застрашават околната среда и здравето на хората. Депутатите също настояват Комисията да предложи обвързващи цели за ограничаване на употребата на пестициди.

Прозрачност на изследванията за ефекта от пестицидите

През февруари 2018 г. Парламентът сформира специална комисия със задача да проучи процедурата за одобрение на пестициди. На 16 януари 2019 г. депутатите приеха на пленарно заседание доклада на комисията, който се обявява за по-голяма прозрачност на научните изследвания в основата на решението за одобрение на даден продукт.

Депутатите препоръчват всички изследвания, които разглеждат как даден продукт ще повлияе на човешкото здраве, да бъдат публично достояние. Пестицидите и техните активни съставки трябва да бъдат тествани задълбочено, като се взема предвид потенциалния ефект при натрупване и евентуалната дългосрочна токсичност.

Парламентът призовава да се прекрати мащабното използване на пестициди в близост до училища, детски площадки, болници, родилни домове и домове за възрастни хора. Депутатите искат също така да се направи нов научен преглед на изследванията за глифозат.

По-добър достъп до изследвания на храни

През декември 2018 г. Парламентът гласува за актуализация на общото законодателство за храните, покриващо безопасността на храните на всички етапи от веригата на доставки: от отношението към животните и защитата на растенията до самото производство.

Предложените нови правила целят да подобрят публичния достъп до изследвания, използвани от Европейската агенция за безопасност на храните при оценяването на рисковете от хранителните продукти и да гарантират, че тези изследвания са обективни, независими и надеждни.

Предвижда се създаването на общ регистър за поръчаните изследвания, за да може агенцията да проверява дали компаниите задържат обявяването на изследвания с неблагоприятни за тях резултати. Ако има основания за съмнения, Европейската агенция за безопасност на храните ще има право да изисква допълнителни изследвания.

Вещества, смущаващи работата на ендокринната система

При защитата на реколтата от вредители в земеделието се използват вещества, които влияят хормонално и смущават развитието или възпроизводството на такива организми. Рискът е, че тези вещества могат да имат подобен ефект и върху хората и да причиняват рак, диабет или безплодие.

През октомври 2017 г. Парламентът спря предложение на Комисията, което щеше да изключи някои вещества, използвани в пестицидите, от това да бъдат идентифицирани като субстанции, смущаващи работата на ендокринната система.

Насърчаване на безвредни алтернативи

Европейците са закупили био храни за 30,7 млрд. евро през 2016 г., ръст от близо 50% спрямо 2012 г. Депутатите одобриха през 2018 г. промени в правилата за био производството и етикетирането на такива продукти в отговор на същественото развитие на сектора.

Съществуват и пестициди, които не се основават на химически субстанции, а са с естествен характер. Тяхното навлизане на пазара обаче е доста бавно и затова през 2017 г. Парламентът призова за ускоряване на процедурите по тяхното оценяване и одобряване.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Анкетно проучване относно приложението на промените в Наредба Н-18
За регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Още
Информационна среща „Подкрепата на Столична община за инвестициите, предприемачеството, иновативните и стартиращи фирми в София“
Представиха нов финансов инструмент за бизнеса - „Акселератор Стартъп София” Още
Представяне на примери за блокчейн технологиите и използването им със стандартите GS1
При проследимостта в секторите хранителна промишленост и здравеопазване Още
Нов проект на БТПП за по-бързо адаптиране на имигрантите към пазара на труда
Он-лайн платформа с интегриран специален панел ще предлага полезна информация за работодателите, които имат намерение да наемат имигранти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Заседание на Консултативния съвет за Южния газов коридор в гр. Баку
Интерконекторът Гърция – България – ключово звено от Южния газов коридор Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Одобрени са промени в Закона за авторското право и сродните му права
Инициирани от Съвета за защита на интелектуалната собственост Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Пестициди в храните: как Европейският парламент се бори с проблема
Около 50% от хранителните продукти, тествани през 2016 г., са съдържали остатъци от пестициди Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум в рамките на официално посещение на президента Румен Радев в Арабска Република Египет
26 – 28 март 2019 г. Още