Брой 121 (631), 27-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП ще си партнира с Американската агенция за малък и среден бизнес


Джузепе Граминя, главен икономист в Американската агенция за малък и среден бизнес (SBA), посети БТПП и разговаря с председателя на Палатата Цветан Симеонов.

Гостът бе запознат със структурата на БТПП, дейността на различните звена, условията за членство, услугите за фирмите. Коментирана бе и икономическата ситуация в страната.

Джузепе Граминя прояви интерес към възможностите на Палатата да проучва мнението на бизнеса чрез анкети, както и към финансовата информация, на база на която се прави годишната класация „ТОП 100 фирми, водещи в икономиката на България”. Икономистът сподели, че SBA подпомага и защитава интересите на малкия бизнес, предоставя съдействие при отпускането на кредити, издава банкови гаранции за МСП и не на последно място - предоставя обучение по предприемачество.

Изразена бе готовност БТПП да съдейства при необходимост от проучване на пазара в България, изготвяне на икономически обзори по браншове или анкетни проучвания.

НОВИНИ ОТ БТПП
Съвет GS1 България отбеляза 40-годишнината от сканирането на първия в света баркод
Новаторският дух е водещ за общността GS1 Още
БТПП ще си партнира с Американската агенция за малък и среден бизнес
Изследвания на бизнес средата, секторни анализи и анкетни проучвания са потенциални сфери на сътрудничество Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Стара Загора ще се проведе семинар за възможностите за кандидатстване по европейски и национални програми
Ще се представи и софтуерен модел за самооценка - анализ на маркетинговото позициониране и на конкурентоспособността на кандидатите за финансиране Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Стопанската конюнктура се влошава през юни
Несигурната икономическа среда тревожи компаниите във всички отрасли Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници
Изготвен от Министерството на икономиката и енергетиката Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Стратегията на ЕС за региона на река Дунав
Годишен форум във Виена за обсъждане на важни инициативи в подкрепа на екологосъобразен и приобщаващ растеж Още
ЕК предлага да се ускори премахването на електронните бариери
По-бързи и по-качествени обществени услуги за бизнеса и гражданите Още