Брой 121 (631), 27-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

В Стара Загора ще се проведе семинар за възможностите за кандидатстване по европейски и национални програми


Търговско-промишлена палата - Стара Загора и Националният офис за технологичен трансфер в сферата на ИКТ (информационни и комуникационни технологии) към Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), организират семинар, на който ще бъдат представени възможностите за подготовка на иновативни фирми и научни организации за кандидатстване по европейски и национални програми.

Семинарът ще се проведе на 8 юли 2014 г. (вторник) в голямата семинарна зала на хотел Железник от 13:00 до 17:00 часа.

 

Цел на семинара:

  •  представяне на възможностите за финансиране по програмите Хоризонт 2020, Оперативна програма 2014-2020 и Фонд Научни изследвания
  • запознаване със софтуерен модел за самооценка - анализ на маркетинговото позициониране и на конкурентоспособността на кандидатите за финансиране и с възможности за консултации в тази област - безплатни услуги за кандидатите
  • възможности за търсене на партньори за съвместни проекти по Хоризонт 2020.

За участие е необходима регистрация. Регистрация може да направена онлайн.
Краен срок за регистрация7 юли. За повече информация: тел. 042 626297, 042 626033, 0888 337720.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Съвет GS1 България отбеляза 40-годишнината от сканирането на първия в света баркод
Новаторският дух е водещ за общността GS1 Още
БТПП ще си партнира с Американската агенция за малък и среден бизнес
Изследвания на бизнес средата, секторни анализи и анкетни проучвания са потенциални сфери на сътрудничество Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Стара Загора ще се проведе семинар за възможностите за кандидатстване по европейски и национални програми
Ще се представи и софтуерен модел за самооценка - анализ на маркетинговото позициониране и на конкурентоспособността на кандидатите за финансиране Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Стопанската конюнктура се влошава през юни
Несигурната икономическа среда тревожи компаниите във всички отрасли Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници
Изготвен от Министерството на икономиката и енергетиката Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Стратегията на ЕС за региона на река Дунав
Годишен форум във Виена за обсъждане на важни инициативи в подкрепа на екологосъобразен и приобщаващ растеж Още
ЕК предлага да се ускори премахването на електронните бариери
По-бързи и по-качествени обществени услуги за бизнеса и гражданите Още