Брой 121 (631), 27-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК предлага да се ускори премахването на електронните бариери


Европейската комисия прие предложение за нова програма, която да помогне на държавите членки да модернизират своите администрации и да предоставят оперативно съвместими цифрови услуги на национално и европейско равнище. Новата програма ISA2 се базира на успеха на предишната програма ISA (Решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации) и ще осигури гладко взаимодействие по електронен път между европейските публични администрации във всички страни и сектори.

Това е от съществено значение, тъй като в съвременна Европа все повече граждани работят или се преместват в различни страни от Съюза и все повече предприятия извършват дейност отвъд границите на собствената си страна. В тази връзка на тях често им се налага да взаимодействат с администрациите на държавите членки по електронен път.

За съжаление обаче проблеми като сложност на организационните структури, остарели и тромави процедури и липса на сътрудничество често създават електронни бариери, които пречат на гражданите и предприятията да използват ефективно обществените услуги и възпрепятстват гладкото функциониране на вътрешния пазар.

Публикуван миналия месец доклад на Европейската комисия за електронното управление 2014 показва, че правителствата на държавите членки все още трябва да извървят дълъг път, преди да могат да предоставят на предприятията и гражданите безпроблемен достъп до онлайн обществени услуги, дори в рамките на една-единствена държава членка. Освен това достъпността на трансгранични обществени услуги за граждани на друга страна от ЕС е едва 42% — 30 процентни пункта по-малко от достъпността на обществени услуги за граждани на съответната страна членка.

На европейско равнище успешното прилагане на политиката на ЕС в много области, като например вътрешен пазар, околна среда, вътрешни работи и правосъдие, митници и данъчно облагане, здравеопазване, електронна самоличност и обществени поръчки, зависи от оперативната съвместимост. Всички тези области са включени в ISA2.

Пълен текст на предложението: http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_2_proposal_en.pdf

НОВИНИ ОТ БТПП
Съвет GS1 България отбеляза 40-годишнината от сканирането на първия в света баркод
Новаторският дух е водещ за общността GS1 Още
БТПП ще си партнира с Американската агенция за малък и среден бизнес
Изследвания на бизнес средата, секторни анализи и анкетни проучвания са потенциални сфери на сътрудничество Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Стара Загора ще се проведе семинар за възможностите за кандидатстване по европейски и национални програми
Ще се представи и софтуерен модел за самооценка - анализ на маркетинговото позициониране и на конкурентоспособността на кандидатите за финансиране Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Стопанската конюнктура се влошава през юни
Несигурната икономическа среда тревожи компаниите във всички отрасли Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници
Изготвен от Министерството на икономиката и енергетиката Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Стратегията на ЕС за региона на река Дунав
Годишен форум във Виена за обсъждане на важни инициативи в подкрепа на екологосъобразен и приобщаващ растеж Още
ЕК предлага да се ускори премахването на електронните бариери
По-бързи и по-качествени обществени услуги за бизнеса и гражданите Още