Брой 121 (631), 27-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: Стопанската конюнктура се влошава през юни


Общият показател на бизнес климата у нас през месец юни се понижава с 1% спрямо равнището си от предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и в сектора на услугите. Това сочат публикуваните днес дани на Националния статистически институт (НСИ).

В  сектор „Промишленост“ се наблюдава намаление на съставния показател с 1.8 пункта в сравнение с месец май. Като причина експертите изтъкват по-резервираните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Същевременно настоящата производствена активност се оценява като леко подобрена, а в очакванията за бизнес състоянието и дейността в отрасъла през следващите месеци се наблюдава известен оптимизъм, коментират от НСИ.

По техни данни несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната продължават да са основните фактори, посочвани от предприятията като пречка за развитието на бизнеса им. По отношение на продажните цени в промишлеността по-голямата част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

В строителството през юни бизнес климатът се подобрява с 4 пункта. Строителната активност се подобрява, но прогнозите за следващите три месеца не са оптимистични заради несигурната среда. Конкуренцията и финансовите проблеми са основните проблеми в сектора. Не се очаква вдигане на цените.

При търговията на дребно се запазва приблизително нивото от предходния месец. Оценките на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията и прогнозите им за развитието на техния бизнес през следващите шест месеца остават благоприятни. Същевременно и очакванията им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват, отбелязват от НСИ.

Най-сериозните фактори, затрудняващи дейността в бранша, продължават да са несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, допълват експертите като отбелязват, че се регистрира намаление на негативното въздействие на първия фактор. По отношение на продажните цени в отрасъла очакванията на търговците са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

По данни на статистическия институт през месец юни съставният показател в сектора на услугите се понижава с 5,6 пункта в сравнение с май тази година. Като причина експертите посочват по-неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като намалена, като и очакванията им през следващите три месеца са по-резервирани.

НОВИНИ ОТ БТПП
Съвет GS1 България отбеляза 40-годишнината от сканирането на първия в света баркод
Новаторският дух е водещ за общността GS1 Още
БТПП ще си партнира с Американската агенция за малък и среден бизнес
Изследвания на бизнес средата, секторни анализи и анкетни проучвания са потенциални сфери на сътрудничество Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Стара Загора ще се проведе семинар за възможностите за кандидатстване по европейски и национални програми
Ще се представи и софтуерен модел за самооценка - анализ на маркетинговото позициониране и на конкурентоспособността на кандидатите за финансиране Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Стопанската конюнктура се влошава през юни
Несигурната икономическа среда тревожи компаниите във всички отрасли Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници
Изготвен от Министерството на икономиката и енергетиката Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Стратегията на ЕС за региона на река Дунав
Годишен форум във Виена за обсъждане на важни инициативи в подкрепа на екологосъобразен и приобщаващ растеж Още
ЕК предлага да се ускори премахването на електронните бариери
По-бързи и по-качествени обществени услуги за бизнеса и гражданите Още