Брой 121 (631), 27-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Стратегията на ЕС за региона на река Дунав


Високопоставени политици и други представители на 14-те държави от Дунавския макрорегион участват в трети годишен форум, който  се провежда вчера и днес във Виена. Във форума участва и българският министър на регионалното развитие Десислава Терзиева.

Под мотото „Растем заедно“ се дискутира конкурентоспособността, социалното приобщаване и доброто управление след неотдавнашния доклад на Комисията, призоваващ за по-силно политическо лидерство на макрорегионите в ЕС. Важно място в програмата заемат и темите за чистотата на реката и обновяването на нейната флотилия.

Следвайки препоръките в доклада за управление, министрите на външните работи на дунавските страни ще предложат конкретни действия за по-добре управлявано лидерство на стратегията.

Провеждането на форума съвпада с приемането на споразуменията за партньорство за европейските структурни и инвестиционни фондове за 2014-2020 г. Участващите страни членки трябва да гарантират, че Стратегията на ЕС за региона на река Дунав е неразделна част от тези инвестиционни планове и че в бъдещите програми приоритетите на региона на река Дунав ще се превърнат в конкретни цели.

Новост в тазгодишния форум е „Дунавски космос“ – поредица от дейности (семинари, зони за наставничество, щандове, лекторски кътове и пр.), представящи инициативи и проекти по широк кръг теми, които обхващат всички приоритети на стратегията. В рамките на тези дейности партньорите ще споделят идеи и добри практики.

Контекст

Изпълнението на стратегията на ЕС за региона на река Дунав започна през април 2011 г. Тя включва 9 страни от ЕС (Германия, Австрия, Унгария, Чешката република, Словакия, Словения, България, Румъния и Хърватия) и 5 държави извън ЕС (Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Украйна и Молдова). Стратегията има за цел координация на политиките на Европейския съюз в региона, като се основава на идеята, че регионите най-добре могат да се справят с общите предизвикателства — били те екологични, икономически или свързани със сигурността, като действат заедно. Чрез равнопоставеното включване на съседни на ЕС държави, стратегията за региона на река Дунав доближава в по-голяма степен страните от Западните Балкани, Молдова и регионите на Украйна до Съюза.

Примери за проекти:

Проектът Модел на газов пазар в региона на река Дунав има за цел измерване на транснационалните вторични ефекти на планираните в региона проекти за газова инфраструктура върху цените на газа. Чрез модела бяха определени шестте най-значими свързани с газа инвестиции в региона на река Дунав и в резултат на това сега страните от региона се споразумяват за политическите препоръки за бъдещи проекти.

Изследователски проект за новаторски плавателни съдове: по-нататъшна подкрепа на разработването на технологии за корабостроене с цел модернизиране на дунавската флотилия чрез по-конкурентни и екологосъобразни походи, например по-добре проектиран корпус на корабите (за нови съдове) и технологични иновации, които могат да подобрят ефективността (за съществуващите). Това допринася за постигане на общата цел за повишаване на устойчивия товарен транспорт по реката с 20% до 2020 г. в сравнение с 2010 г.

Работната група „Дунавска есетра“ (DSTF) се занимава с гарантиране на жизнеспособни популации на есетра в река Дунав. Този вид е ценен ключов показател за качеството на водата и състоянието на екосистемата, но е на ръба на изчезването заради прекомерна експлоатация, нарушаване на миграцията при размножаване и загуба на местообитания. Работната група „Дунавска есетра“ взема спешни мерки за спиране на изчезването на този вид.

Съвместният изследователски център на Европейската комисия оказва научна подкрепа на стратегията за региона на река Дунав заедно с ключови партньори от научните среди в региона. На 24 и 25 юни във Виена ще се проведе конференция на високо равнище съвместно с годишния форум. Резултатите от изследователските дейности на учените ще бъдат представени там. Създадени са четири тематични научни клъстера за насърчаване на научното сътрудничество и рационализиране на научноизследователските дейности.

За повече информация: Стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав

НОВИНИ ОТ БТПП
Съвет GS1 България отбеляза 40-годишнината от сканирането на първия в света баркод
Новаторският дух е водещ за общността GS1 Още
БТПП ще си партнира с Американската агенция за малък и среден бизнес
Изследвания на бизнес средата, секторни анализи и анкетни проучвания са потенциални сфери на сътрудничество Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Стара Загора ще се проведе семинар за възможностите за кандидатстване по европейски и национални програми
Ще се представи и софтуерен модел за самооценка - анализ на маркетинговото позициониране и на конкурентоспособността на кандидатите за финансиране Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Стопанската конюнктура се влошава през юни
Несигурната икономическа среда тревожи компаниите във всички отрасли Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници
Изготвен от Министерството на икономиката и енергетиката Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Стратегията на ЕС за региона на река Дунав
Годишен форум във Виена за обсъждане на важни инициативи в подкрепа на екологосъобразен и приобщаващ растеж Още
ЕК предлага да се ускори премахването на електронните бариери
По-бързи и по-качествени обществени услуги за бизнеса и гражданите Още