Брой 19 (779), 28-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Информационна среща по проект "Корпоративна социална отговорност за всеки”


Българската търговско-промишлена палата съобщава, че първата информационна среща по проект „Корпоративна социална отговорност  за всеки” ще се проведе на 20 февруари 2015 г. /петък/ от 10.00 ч. в БСК, заседателна зала, София, ул. Алабин 16-20.

Проектът се реализира от работодателски организации в Югоизточна Европа и Международната организация на работодателите (МОР). Асоциацията на организациите на българските работодатели също е включена в инициативите на проекта, и по-конкретно във втората му фаза. Българската търговско-промишлена палата, като основен партньор от България, осъществява проекта с активното участие и партньорство на Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската стопанска камара. 

След провеждане на дейности по проекта в рамките на първата му фаза /2013-2014г./, бе постигнато укрепване на капацитета на работодателските организации и предприятия, обучаване на експерти по КСО, разработване на наръчник и насоки за КСО. 

През втората фаза /2015-2016 г./ проектът ще акцентира върху информираността  на работодателите относно социалната отчетност. Социалната отчетност е начин за споделяне с партньори, клиенти, доставчици, служители и с всички заинтересовани страни информация за  икономически, екологични и социални прояви на компанията, целящи постигане на устойчиво развитие. 

За участие в срещата, моля изпратете попълнена регистрационна карта до 18 февруари на e-mail: m.markova@bcci.bg 

Приложение:
Регистрационна карта
Програма

За повече информация:  Дирекция Международно сътрудничество и международни организации, БТПП, тел.: 02/ 8117 494, 8117 489.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Информационна среща по проект "Корпоративна социална отговорност за всеки”
Проектът се реализира от работодателски организации в Югоизточна Европа; БТПП е основен партньор от България Още
Проф. Васил Мръчков стана „Доктор хонорис кауза” на Софийския университет и носител на Почетния диплом на БТПП
На церемонията проф. Мръчков изнесе академично слово на тема „Българската социална държава“ Още
Световен конгрес Climate Change Project Plaza в Сеул, Южна Корея
Организаторите поемат разходите за самолетен билет и 2 нощувки на одобрени от тях фирми-кандидати Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия прие доклада за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка
Заключението е, че напредъкът по отношение на съдебната реформа и постигането на конкретни резултати в областта на корупцията и организираната престъпност е бавен Още
Според ЕК все още не може да се говори за криза в млечния сектор
България, заедно с Румъния, е поискала да се приложат допълнителни мерки за подкрепа на сектора Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Общият показател на бизнес климата се повишава през януари
Подобрени мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и сектора на услугите Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Едноличните търговци плащат 15% данък върху доходите си от стопанска дейност
ЕТ, които през 2014 г. не са осъществявали стопанска дейност и не са придобили други доходи, не са задължени да подават годишна данъчна декларация през 2015 г. Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Продължават дискусиите, свързани с предстоящата пенсионна реформа
По-точно да се отчита приноса на лицето в осигурителната система Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Регистрация на сдруженията на собствениците в Регистър Булстат
Тази регистрация е валидна само за участие в „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ Още