Брой 19 (779), 28-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Световен конгрес Climate Change Project Plaza в Сеул, Южна Корея


Европейски иновационен и информационен център към  БТПП информира, че глобални лидери в сферата на градска устойчивост ще се съберат в Сеул, световен мегаполис на устойчивите решения, за да споделят опита си по отношение на обещаващо градско бъдеще. Представители на местните правителства ще покажат най-добри практики и научени уроци, докато ключови лектори ще вдъхновяват и мотивират участниците с визията си за бъдещето развитие на градовете.

Очаква се събитието да бъде посетено от над 1500 участници, които ще могат да избират между различни пленарни сесии, мобилни работилници и обучения. 5-дневната програма и нетуъркинг ще са фокусирани върху намиране на иновативни решения за градската среда: нисковъглеродно развитие, устойчивост и адаптация, биоразнообразие, вода, екомобилност, зелена градска икономика, умна градска инфраструктура и др.

По време на събитието участие ще вземат представители на местния бизнес, които целят установяване на взаимоизгодни партньорски отношения с български фирми, които разработват проекти, свързани с опазване на околната среда. Корейски компании ще представят най-новите си продукти, иновации и чисти технологии от гледна точка на урбанизацията и нейния социален контекст.

От корейска страна ще бъдат поканени за участие български фирми от секторите: опазване на околна среда, вода, пречиствателни съоръжения и инсталации за третиране и оползотворяване на отпадъци, LED технологии и енергийната ефективност.

На ограничен  брой представители на фирми от изброените сектори ще бъдат поети разходите за самолетен билет и 2 нощувки. Предложението важи за един представител на компания Фирмите ще трябва да кандидатстват и да получат одобрение. Кандидатстващите компании задължително трябва да посочат 1 проект в сферата на опазване на околна среда и/или устойчивото градско развитие. Срок за кандидатстване: 31 януари 2015 г.

Повече информация и подробна програма можете да намерите на: www.iclei.org

За допълнителна информация и формуляр за кандидатстване, моля свържете се с Европейски иновационен и информационен център, БТПП: Елеонора Карнаса, 02/ 980 21 89Q e.carnasa@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Информационна среща по проект "Корпоративна социална отговорност за всеки”
Проектът се реализира от работодателски организации в Югоизточна Европа; БТПП е основен партньор от България Още
Проф. Васил Мръчков стана „Доктор хонорис кауза” на Софийския университет и носител на Почетния диплом на БТПП
На церемонията проф. Мръчков изнесе академично слово на тема „Българската социална държава“ Още
Световен конгрес Climate Change Project Plaza в Сеул, Южна Корея
Организаторите поемат разходите за самолетен билет и 2 нощувки на одобрени от тях фирми-кандидати Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия прие доклада за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка
Заключението е, че напредъкът по отношение на съдебната реформа и постигането на конкретни резултати в областта на корупцията и организираната престъпност е бавен Още
Според ЕК все още не може да се говори за криза в млечния сектор
България, заедно с Румъния, е поискала да се приложат допълнителни мерки за подкрепа на сектора Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Общият показател на бизнес климата се повишава през януари
Подобрени мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и сектора на услугите Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Едноличните търговци плащат 15% данък върху доходите си от стопанска дейност
ЕТ, които през 2014 г. не са осъществявали стопанска дейност и не са придобили други доходи, не са задължени да подават годишна данъчна декларация през 2015 г. Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Продължават дискусиите, свързани с предстоящата пенсионна реформа
По-точно да се отчита приноса на лицето в осигурителната система Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Регистрация на сдруженията на собствениците в Регистър Булстат
Тази регистрация е валидна само за участие в „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ Още