Брой 19 (779), 28-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Според ЕК все още не може да се говори за криза в млечния сектор


България и Румъния представиха общо искане за предприемане на допълнителни мерки за решаване на проблемите в млечния сектор, по време на Съвета по земеделие и рибарство в Брюксел. Въпреки представените данни за спад на цените на млякото и млечните продукти Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган, заяви, че според него все още не говори за криза в сектора.

Министърът на земеделието и храните Десислава Танева коментира, че България заедно с Румъния, е поискала да се приложат допълнителни мерки за подкрепа на сектора. „Имаме предложение за 5 такива мерки, които считаме, че са приложими съобразно спецификата на нашето производство. България не произвежда сухо мляко, а масло - в много малки количества и прилаганите досега мерки от Европейската комисия на практика не оказват никакво влияние в посока подкрепа на млекопроизводителите в България.“ уточни министър Танева.

Тя заяви още, че на заседанието на Съвета на министрите, проведено през декември 2014 г., когато отново имаше дебат по темата за кризата в млечния сектор, страната ни бе сама в позицията си, докато при последното заседание, почти нямаше страна, която да не изрази обратно мнение. Това е много положително за нас. Вече шест страни са подкрепили някои от нашите предложения за мерки на млекопроизводителите,“ заяви Десислава Танева и допълни: „Комисията предлага частно складиране на сухо мляко на прах и масло. А ние сме предложили и директна подкрепа на фермерите.“

Предложения на България и Румъния за мерки в подкрепа на сектора:

• Въвеждане на временна извънредна помощ за производителите на краве мляко в целия Европейски съюз. Събраните такси за свръхпроизводство биха могли да се използват като източник на финансиране на тази помощ.
• Приемане на специфични мерки за планинските райони, върху които отпадането на квотната система ще се отрази негативно, насочени към насърчаване на операторите да изкупуват произведеното в тези райони мляко, като например съфинансиране на транспортните разходи със средства на ЕС.
• Въвеждане на схема за частно складиране на сирена с фиксирани квоти за държавите членки.
• Въвеждане на експортни субсидии за сирена, включително българските бяло саламурено сирене и кашкавал, при спазване на поетите международни ангажименти.
• Увеличаване на помощта за продуктите, включени в схемата „Училищно мляко”.
• Да се разреши прилагането на държавна помощ, аналогична на приложената през 2010 г., съгласно „Временната общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза”, чрез увеличаването на максималния размер на минималните помощи (de minimis).

На Съвета бяха представени и данни за цените и пазара на мляко и млечни продукти, на плодове и зеленчуци и на свинското месо, във връзка с руската забрана за внос на селскостопански продукти от ЕС. „Тези анализи  се отнасят и за нашата страна, която изнася за Русия, макар и в малки количества от тези продукти. Но ембаргото се отразява, като цяло неблагоприятно на цените на продуктите в целия съюз, следователно влияе негативно и на нашия пазар“, посочи министър Танева.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Информационна среща по проект "Корпоративна социална отговорност за всеки”
Проектът се реализира от работодателски организации в Югоизточна Европа; БТПП е основен партньор от България Още
Проф. Васил Мръчков стана „Доктор хонорис кауза” на Софийския университет и носител на Почетния диплом на БТПП
На церемонията проф. Мръчков изнесе академично слово на тема „Българската социална държава“ Още
Световен конгрес Climate Change Project Plaza в Сеул, Южна Корея
Организаторите поемат разходите за самолетен билет и 2 нощувки на одобрени от тях фирми-кандидати Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия прие доклада за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка
Заключението е, че напредъкът по отношение на съдебната реформа и постигането на конкретни резултати в областта на корупцията и организираната престъпност е бавен Още
Според ЕК все още не може да се говори за криза в млечния сектор
България, заедно с Румъния, е поискала да се приложат допълнителни мерки за подкрепа на сектора Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Общият показател на бизнес климата се повишава през януари
Подобрени мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и сектора на услугите Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Едноличните търговци плащат 15% данък върху доходите си от стопанска дейност
ЕТ, които през 2014 г. не са осъществявали стопанска дейност и не са придобили други доходи, не са задължени да подават годишна данъчна декларация през 2015 г. Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Продължават дискусиите, свързани с предстоящата пенсионна реформа
По-точно да се отчита приноса на лицето в осигурителната система Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Регистрация на сдруженията на собствениците в Регистър Булстат
Тази регистрация е валидна само за участие в „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ Още