Брой 19 (779), 28-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

Продължават дискусиите, свързани с предстоящата пенсионна реформа


По две от точките в дневния ред се споразумяха участниците по време на среща вчера за обсъждане на отделни параметри по пенсионната реформа в МТСП. Съгласие беше постигнато за това изчислението на индивидуалния коефициент по чл. 70 на Кодекса за социално осигуряване, да се определя като средноаритметично на месечните индивидуални коефициенти. Така при изчисление на пенсия, индивидуалният коефициент ще е равен на сбора от отделните месечните индивидуални коефициенти (за месеците, в които лицето се е осигурявало), разделен на броя на месеците. Основното предимство на този метод, пред сега съществуващия такъв (виж по-долу), се състои в по-справедливото прецизиране на индивидуалния осигурителен принос. Мярката ще влезе в сила за новите пенсионери и няма да доведе до преизчисляване на съществуващите пенсии на тези, които са в „заварено положение“.

„Основният мотив за това предложение, което беше прието от участниците в обсъждането, е свързан с това, че този метод ще прецизира изчисленията. Така, ако при предишния метод, човек е имал коефициент 2, то сега той може да получи 2.1 – 2.2 – което да повиши пенсията му, или съответно 1.9, което да я намали. Този метод по-точно ще отчете приноса на лицето в осигурителната система, ще изглади отклоненията на личния от средния осигурителен доход – в сравнение с метода по КСО, той не е толкова чувствителен към доходите в края на кариерата, а отразява равномерно приноса през целия осигурителен стаж“, това разясни в брифинг за медиите след срещата, съветникът по пенсионната реформа на министъра на труда и социалната политика – Николай Николов.

Съгласие беше постигнато и да се запази сега съществуващото положение, при което работещите пенсионери имат правото сами да решават дали да им се преизчислява пенсиите, а не това да става автоматично – по служебен път. „Запазваме възможността за избор, за да избегнем случаи, при които, в резултат на преизчислението, пенсията се увеличава едва с няколко лева, но те се оказват решаващи за това лицето да изгуби право да получава определени подоходни помощи, в това число и помощи за отопление“, поясни още Николов.

Обсъждането по останалите точки, разгледани по време на заседанието, ще продължи по време на следващите срещи. Преди да се вземе окончателно решение по всяка една от тях, ще бъде изискана от НАП и НОИ допълнителна информация и ще бъдат разгледани всички бележки, отправени от участниците.

Допълнителна информация

НОВИНИ ОТ БТПП
Информационна среща по проект "Корпоративна социална отговорност за всеки”
Проектът се реализира от работодателски организации в Югоизточна Европа; БТПП е основен партньор от България Още
Проф. Васил Мръчков стана „Доктор хонорис кауза” на Софийския университет и носител на Почетния диплом на БТПП
На церемонията проф. Мръчков изнесе академично слово на тема „Българската социална държава“ Още
Световен конгрес Climate Change Project Plaza в Сеул, Южна Корея
Организаторите поемат разходите за самолетен билет и 2 нощувки на одобрени от тях фирми-кандидати Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия прие доклада за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка
Заключението е, че напредъкът по отношение на съдебната реформа и постигането на конкретни резултати в областта на корупцията и организираната престъпност е бавен Още
Според ЕК все още не може да се говори за криза в млечния сектор
България, заедно с Румъния, е поискала да се приложат допълнителни мерки за подкрепа на сектора Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Общият показател на бизнес климата се повишава през януари
Подобрени мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и сектора на услугите Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Едноличните търговци плащат 15% данък върху доходите си от стопанска дейност
ЕТ, които през 2014 г. не са осъществявали стопанска дейност и не са придобили други доходи, не са задължени да подават годишна данъчна декларация през 2015 г. Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Продължават дискусиите, свързани с предстоящата пенсионна реформа
По-точно да се отчита приноса на лицето в осигурителната система Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Регистрация на сдруженията на собствениците в Регистър Булстат
Тази регистрация е валидна само за участие в „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ Още