Брой 19 (779), 28-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Регистрация на сдруженията на собствениците в Регистър Булстат


Във връзка с участието на Сдружения на собственици, създадени по реда на чл. 25, ал.1 от Закона за управление на етажната собственост в „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ и тяхната регистрация в Регистър Булстат, уведомяваме нашите клиенти, че Агенция по вписванията е в пълна готовност и има ресурс да поеме в срок заявленията за регистрация на всички желаещи за участие в програмата.

За регистрация в Регистър Булстат е необходимо да се представят следните документи:

  1. Копие от удостоверението за регистрация на сдружението, издадено от съответната община – 2 бр.;
  2. Заявление по образец по чл. 10 ал. 1 т. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ – 2 бр.
  3. Такса за регистрация – 10 лв.
  4. Изрично пълномощно от представляващия сдружението в случай, че не се явява лично.

Регистрация в Регистър Булстат на Сдруженията на собственици за страната ще се извършва във всички 26 Служби по регистрация на Агенция по вписванията.

За София-град и София-област регистрация ще се извършва в сградата на Агенция по вписванията - гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20 – Регистър Булстат – гишета №№ 25, 27, 29 и 30.

Тази регистрация на Сдружения на собственици е валидна само за участие в „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Информационна среща по проект "Корпоративна социална отговорност за всеки”
Проектът се реализира от работодателски организации в Югоизточна Европа; БТПП е основен партньор от България Още
Проф. Васил Мръчков стана „Доктор хонорис кауза” на Софийския университет и носител на Почетния диплом на БТПП
На церемонията проф. Мръчков изнесе академично слово на тема „Българската социална държава“ Още
Световен конгрес Climate Change Project Plaza в Сеул, Южна Корея
Организаторите поемат разходите за самолетен билет и 2 нощувки на одобрени от тях фирми-кандидати Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия прие доклада за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка
Заключението е, че напредъкът по отношение на съдебната реформа и постигането на конкретни резултати в областта на корупцията и организираната престъпност е бавен Още
Според ЕК все още не може да се говори за криза в млечния сектор
България, заедно с Румъния, е поискала да се приложат допълнителни мерки за подкрепа на сектора Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Общият показател на бизнес климата се повишава през януари
Подобрени мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и сектора на услугите Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Едноличните търговци плащат 15% данък върху доходите си от стопанска дейност
ЕТ, които през 2014 г. не са осъществявали стопанска дейност и не са придобили други доходи, не са задължени да подават годишна данъчна декларация през 2015 г. Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Продължават дискусиите, свързани с предстоящата пенсионна реформа
По-точно да се отчита приноса на лицето в осигурителната система Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Регистрация на сдруженията на собствениците в Регистър Булстат
Тази регистрация е валидна само за участие в „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ Още