Брой 19 (779), 28-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: Общият показател на бизнес климата се повишава през януари


Основната пречка за развитието на бизнеса в строителството остава несигурната икономическа среда. Това става ясно от резултатите от бизнес анкетите, проведени от Националния статистически институт (НСИ). Друга пречка в отрасъла са конкуренцията в бранша и финансовите проблеми.

От НСИ отчитат, че очакванията на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца се подобряват. Прогнозите им по отношение на строителната активност през следващите три месеца са също по-благоприятни. Бизнес анкетите през януари показват, че производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време – 4,9 месеца в сравнение с октомври 2014 г., когато срокът е бил 4,4 месеца. Същевременно и очакванията на стопанските ръководители относно новите поръчки през следващите шест месеца се подобряват.

По отношение на продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

От НСИ отчитат, че през януари 2015 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 3,8 пункта спрямо предходния месец вследствие на подобрените мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и сектора на услугите.

Според мениджърите в промишлеността настоящата производствена активност се подобрява, като и прогнозите им за следващите три месеца са тя да се увеличи. Средното натоварване на мощностите през януари се повишава с 2,7 пункта в сравнение с октомври 2014 г. и достига 76,1%, като същевременно, с оглед на очакваното търсене през следващите месеци, се предвижда излишък от мощности.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната продължават да са основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла.

Относно продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат  в търговията на дребно” намалява с 2 пункта спрямо декември 2014 г., което се дължи на изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро” към запазване на „същото“, отчитат от НСИ. Относно продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца очакванията им са също по-резервирани.

Най-сериозният проблем за развитието на дейността в отрасъла продължава да бъде свързан с несигурната икономическа среда. Същевременно през последния месец се регистрира засилване на негативното влияние на фактора „недостатъчно търсене”, който измества на трето място конкуренцията в бранша.

Относно продажните цени очакванията на търговците на дребно са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Мениджърите в сектор „Услуги“ очакват търсенето на пазара на услуги да се повиши. Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, въпреки че през последния месец се наблюдава намаление на негативното им влияние. Същевременно анкетата отчита нарастване на неблагоприятното въздействие на фактора „слабости в икономическото законодателство”.

Пълната информация  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Информационна среща по проект "Корпоративна социална отговорност за всеки”
Проектът се реализира от работодателски организации в Югоизточна Европа; БТПП е основен партньор от България Още
Проф. Васил Мръчков стана „Доктор хонорис кауза” на Софийския университет и носител на Почетния диплом на БТПП
На церемонията проф. Мръчков изнесе академично слово на тема „Българската социална държава“ Още
Световен конгрес Climate Change Project Plaza в Сеул, Южна Корея
Организаторите поемат разходите за самолетен билет и 2 нощувки на одобрени от тях фирми-кандидати Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия прие доклада за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка
Заключението е, че напредъкът по отношение на съдебната реформа и постигането на конкретни резултати в областта на корупцията и организираната престъпност е бавен Още
Според ЕК все още не може да се говори за криза в млечния сектор
България, заедно с Румъния, е поискала да се приложат допълнителни мерки за подкрепа на сектора Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Общият показател на бизнес климата се повишава през януари
Подобрени мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и сектора на услугите Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Едноличните търговци плащат 15% данък върху доходите си от стопанска дейност
ЕТ, които през 2014 г. не са осъществявали стопанска дейност и не са придобили други доходи, не са задължени да подават годишна данъчна декларация през 2015 г. Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Продължават дискусиите, свързани с предстоящата пенсионна реформа
По-точно да се отчита приноса на лицето в осигурителната система Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Регистрация на сдруженията на собствениците в Регистър Булстат
Тази регистрация е валидна само за участие в „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ Още