Брой 98 (608), 28-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП представи резултати по проект “ADB Multiplatform” на партньорска среща в Тирана

Екип на БТПП представи основните резултати от направено проучване на използваните информационни средства за управление на интермодалния транспорт в района на Югоизточна Европа на среща на партньорите по проект „ADB Multiplatform“ в Тирана.

В срещата освен партньорите участваха зам.-министърът на транспорта и инфраструктурата и зам.-министърът на икономиката, търговията и предприемачеството на Албания.

Обсъдени бяха детайли по предстоящите дейности, свързани със създаването на центрове за развитие на мултимодални превози в Югоизточна Европа и тяхното включване в транспортните логистични вериги в региона. Във връзка с това БТПП е разработила бизнес план за създаване на център за мултимодални превози, който да обслужва фирми, опериращи в областта на транспорта, предлагайки им най-ефективната комбинация от начини на транспортиране, поддържайки транспортните разходи възможно най-ниски.

Центърът за мултимодален транспорт в България ще бъде изграден в края на настоящата година и главната му цел е свързана с оптимизиране на превоза и намаляване на транспортните разходи чрез въвеждане на нови технологии за управление на транспортния поток.

Контекст

Проект “ADB Multiplatform“ стартира в края на 2012 г.  и се изпълнява от БТПП в партньорство с 41 национални и регионални публични и неправителствени организации от общо 13 страни - България, Австрия, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Албания, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Украйна. Основните цели на проекта са свързани с:

  • разработване на екологосъобразни мултимодални транспортни решения, свързващи пристанищата по Черно, Егейско и Адриатическо море със съществуващата жп мрежа и речна система в Югоизточна Европа;
  • хармонизиране на съществуващите практики при превоз на стоки на територията на Югоизточна Европа чрез използване на мултимодални транспортни решения;
  • прехвърляне на превозите на товари от шосейния към железопътния и водния транспорт с цел намаляване на вредните емисии.

За повече информация: Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“, БТПП, тел.: 02 8117 416, E-mail: bcci_projects@bcci.bg  

НОВИНИ ОТ БТПП
Изследване по проект „Наука и бизнес”: Липсата на информация е най-голямата слабост на националните програми за насърчаване на иновациите
БТПП е заинтересована страна по проекта и подпомага създаването на стабилни и устойчиви партньорства между основните компоненти на „триъгълника на знанието” Още
БТПП представи резултати по проект “ADB Multiplatform” на партньорска среща в Тирана
Палатата разработи бизнес план за създаване на център за мултимодални превози, който да обслужва транспортни фирми при оптимални условия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Социалният диалог и тристранното сътрудничество в България – тема на семинар в Хасково
Представени бяха резултати от изследване по темата, основните изводи, заключения и препоръки, произтичащи от извършените анализи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
МЕТРО търси “звездите“ на малкия и среден бизнес в България
Конкурс за всеки, който разкрива човешкия образ на бизнеса Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът се подобрява през май
По-оптимистични оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нов портал за електронни услуги на Патентното ведомство
Едно от важните нововъведения е възможността за електронни разплащания Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предлага цялостна стратегия за енергийна сигурност
Сред акцентите са диверсификацията на външните енергийни доставки, подобряването на енергийната инфраструктура... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN