Брой 98 (608), 28-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Нов портал за електронни услуги на Патентното ведомство


Патентно ведомство на Република Българиясъобщи, че от 28.05.2014г. е достъпна новата версия на портала за електронни услуги, изграден върху технологии, предоставени от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар OHIM и надграден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“. Новата версия на портала предоставя допълнителни функционалности и улеснения за тези, които желаят да заявяват марки и дизайни по електронен път.

Едно от важните нововъведения е възможността за електронни разплащания. Новата версия на портала е достъпна на същия адрес, на който беше достъпна досегашната версия, а именно: https://portal.bpo.bg, или чрез препратка от сайта на ведомството.

Повече информация относно новите функционалности можете да получите от обновеното ръководство, което можете да изтеглите от тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
Изследване по проект „Наука и бизнес”: Липсата на информация е най-голямата слабост на националните програми за насърчаване на иновациите
БТПП е заинтересована страна по проекта и подпомага създаването на стабилни и устойчиви партньорства между основните компоненти на „триъгълника на знанието” Още
БТПП представи резултати по проект “ADB Multiplatform” на партньорска среща в Тирана
Палатата разработи бизнес план за създаване на център за мултимодални превози, който да обслужва транспортни фирми при оптимални условия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Социалният диалог и тристранното сътрудничество в България – тема на семинар в Хасково
Представени бяха резултати от изследване по темата, основните изводи, заключения и препоръки, произтичащи от извършените анализи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
МЕТРО търси “звездите“ на малкия и среден бизнес в България
Конкурс за всеки, който разкрива човешкия образ на бизнеса Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът се подобрява през май
По-оптимистични оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нов портал за електронни услуги на Патентното ведомство
Едно от важните нововъведения е възможността за електронни разплащания Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предлага цялостна стратегия за енергийна сигурност
Сред акцентите са диверсификацията на външните енергийни доставки, подобряването на енергийната инфраструктура... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN