Брой 98 (608), 28-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК предлага цялостна стратегия за енергийна сигурност


Европейската комисия реагира на настоящата геополитическа обстановка и зависимостта на ЕС от вноса като предлага нова европейска стратегия за енергийна сигурност. Сред най-важните акценти на стратегията са диверсификацията на външните енергийни доставки, подобряването на енергийната инфраструктура, завършването на вътрешния енергиен пазар на ЕС и спестяването на енергия. Също така в стратегията се подчертават необходимостта от координация на националните решения в областта на енергийната политика и значението на единната позиция при преговорите с външни партньори. Стратегията се опира на напредъка, осъществен след газовата криза от 2009 г. На Европейския съвет от 26 — 27 юни държавните или правителствените ръководители от ЕС ще обсъдят предложенията на Комисията, включително действията за осигуряване на непрекъснатост на доставките през тази зима.

Пълен текст на съобщението до медиите  може да намерите ТУК

За допълнителна информация MEMO/14/379

На следния уебсайт на Европейската комисия може да се направи справка със задълбоченото проучване на европейската енергийна сигурност и съобщението „Европейска стратегия за енергийна сигурност“: http://ec.europa.eu/energy/security_of_supply_en.htm.

НОВИНИ ОТ БТПП
Изследване по проект „Наука и бизнес”: Липсата на информация е най-голямата слабост на националните програми за насърчаване на иновациите
БТПП е заинтересована страна по проекта и подпомага създаването на стабилни и устойчиви партньорства между основните компоненти на „триъгълника на знанието” Още
БТПП представи резултати по проект “ADB Multiplatform” на партньорска среща в Тирана
Палатата разработи бизнес план за създаване на център за мултимодални превози, който да обслужва транспортни фирми при оптимални условия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Социалният диалог и тристранното сътрудничество в България – тема на семинар в Хасково
Представени бяха резултати от изследване по темата, основните изводи, заключения и препоръки, произтичащи от извършените анализи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
МЕТРО търси “звездите“ на малкия и среден бизнес в България
Конкурс за всеки, който разкрива човешкия образ на бизнеса Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът се подобрява през май
По-оптимистични оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нов портал за електронни услуги на Патентното ведомство
Едно от важните нововъведения е възможността за електронни разплащания Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предлага цялостна стратегия за енергийна сигурност
Сред акцентите са диверсификацията на външните енергийни доставки, подобряването на енергийната инфраструктура... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN