Брой 98 (608), 28-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: Бизнес климатът се подобрява през май


През май общият показател на бизнес климата се повишава с 4.3 пункта спрямо равнището си от предходния месец в резултат на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Това показват публикуваните днес данни на Националния статистически институт.

Най-сериозно развитие се наблюдава в сектора на услугите у нас. При него подобренията в бизнес климата са с ръст 8,2 пункта в сравнение с тези през април месец. Според анкетираните, работещи в тази област, в момента търсенето не е особено задоволително, но пък очакванията за идните три месеца са доста оптимистични и предвиждат сериозно нарастване на икономическия показател.

По думите на бизнесмените в сферата на услугите, основен проблем са все още нестабилната икономика, заедно със сериозната конкуренция в бранша. Те потвърдиха, че промени в продажните цени за летния сезон не се очакват.

На второ място, след услугите, най-голямо развитие търпи промишленият сектор, където нарастването на показателя бизнес климат е с 4,2 пункта. Данните от анкетата сочат, че хората от отрасла очакват повишаване на производствената активност в идните месеци.

Нарастването на показателят, свързан с условията на бизнес средата, в областта на търговията на дребно, бележи ръст от 2,5 пункта за май. Според търговците, причина за него е подобряването в състоянието на родните предприятия. Въпреки това те смятат, че през летния сезон продажбите и поръчките ще се свият.

Най-малко увеличение има в сектора на строителството. То е в размер на 2,2 пункта. По думите на хората, работещи в областта, строителната активност ще търпи положителни промени. Според тях обаче спънка може да се окажат финансовите проблеми на фирмите в бранша.

НОВИНИ ОТ БТПП
Изследване по проект „Наука и бизнес”: Липсата на информация е най-голямата слабост на националните програми за насърчаване на иновациите
БТПП е заинтересована страна по проекта и подпомага създаването на стабилни и устойчиви партньорства между основните компоненти на „триъгълника на знанието” Още
БТПП представи резултати по проект “ADB Multiplatform” на партньорска среща в Тирана
Палатата разработи бизнес план за създаване на център за мултимодални превози, който да обслужва транспортни фирми при оптимални условия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Социалният диалог и тристранното сътрудничество в България – тема на семинар в Хасково
Представени бяха резултати от изследване по темата, основните изводи, заключения и препоръки, произтичащи от извършените анализи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
МЕТРО търси “звездите“ на малкия и среден бизнес в България
Конкурс за всеки, който разкрива човешкия образ на бизнеса Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът се подобрява през май
По-оптимистични оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нов портал за електронни услуги на Патентното ведомство
Едно от важните нововъведения е възможността за електронни разплащания Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предлага цялостна стратегия за енергийна сигурност
Сред акцентите са диверсификацията на външните енергийни доставки, подобряването на енергийната инфраструктура... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN