Брой 233 (490), 29-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Гръцка бизнес мисия в БТПП


Магдалини Караколи, зам. главен секретар - Международни икономически отношения и развитие на сътрудничеството към Министерство на външните работи на Гърция, Каратаглидис Бабис, председател на ТПП на Кастория, Гърция, и Теология Вулгари, ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси към Посолството на Гърция в София посетиха БТПП.

Председателят на БТПП запозна гостите с участието на Палатата в икономическия живот но страната, с структурата и функциите на основните й отдели. Отбеляза дългогодишното сътрудничество със Съюза на търговско-промишлените палати на Гърция, както и отличното взаимодействие с Гръцкия бизнес съвет в България.

Магралини Караколи очерта дейностите  на Министерство на външните работи на Гърция за насърчаване развитието на двустранните икономически отношения, в контекста на Балканското и Черноморското икономическо сътрудничество. Тя определи като стабилна икономическата обстановка в Гърция. Провеждат се структурни промени с цел стабилизиране на различните сектори на икономиката. Съществува национална стратегия за предприемачеството, улесняват се и процедурите при износа с цел неговото повишаване. Като резултат от стабилната фискална политика на страната се очаква намаление на определени данъци.

Каратаглидис Бабис  информира за дейността на ТПП на Кастория. Интересен факт е, че 60% от членската й маса е от сектора на кожухарството. 

В заключение председателят на БТПП сподели виждането си, че Българя и Гърция могат да се явяват заедно на пазари в трети страни, да продължи успешното съвместно сътрудничество при кандидатстването по европейски програми. Бе договорено да се организира в БТПП, съвместно с търговския отдел към Посолството на Гърция, представяне на новостите в гръцкото законодателство, касаещи взаимодействието на малките и средните предприятия от двете страни.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване относно действителните бариери в търговията
Тема на проучването са проблеми при вноса и износа, които добавят разходи, време и несигурност в глобалните вериги за доставки Още
Гръцка бизнес мисия в БТПП
Договорено бе да се проведе представяне на новостите в гръцкото законодателство, касаещо взаимодействието на МСП от двете страни Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Представяне на резултатите по проект: „Съвместни еко усилия на малките и средни предприятия от трансграничния регион България – Турция”
Палатите на Хасково и Узункьопрю са партньори по проекта Още
Фестивален цикъл NO-BLE IDEAS
Търговско-промишлена палата – Враца работи по проект „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните” Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дискусионен форум „Умения и иновации. Как пазарът на труда се готви за предизвикателствата на бъдещето?“
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: На годишна база има производствена дефлация от 3,9%
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври е с 0.2% под равнището от предходния месец Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения по процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Крайният срок е 27 декември 2013 г Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Одобрен е проект на Закон за представителите по индустриална собственост
Законът урежда професията представител по индустриална собственост като регулирана професия по смисъла на Закона за признаване на професионалните квалификации Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Председателят на инвестиционната банка на ЕС: „Стратегията срещу кризата дава резултати“
В същото време, казва той, е рано да говорим за край на кризата Още