Брой 233 (490), 29-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Представяне на резултатите по проект: „Съвместни еко усилия на малките и средни предприятия от трансграничния регион България – Турция”

През тази седмица се проведоха две заключителни пресконференции в гр. Узункьопрю, Турция и гр. Хасково по проект: „Съвместни еко усилия на малките и средни предприятия от трансграничния регион”. Проектът се реализира от партньорите Хасковската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлената палата на гр. Узункьопрю в периода: декември 2012 – декември 2013 г. и е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция.

Участниците в пресконференциите бяха приветствани от Янчо Янев, председател на Хасковската търговско-промишлена палата, и Еркан Ихтиар, председател на Търговско-промишлената палата - Узункьопрю.

Екипът по проекта представи изпълнението на дейностите, постигнатите резултати, сайта и неговите приложения – он-лайн база данни, он-лайн тест за самооценка и демонстравно еко-картиране.

Специфичната цел на проекта е да стимулира малките и средни предприятия в трансграничния регион Хасково-Одрин да прилагат мерки за ефективно използване на общите природни ресурси и чрез опазване на природните ценности и наследство да допринесе за подобряване качеството на живот.

Представителите на бизнеса могат да повишат  своята информираност, свързана  с отговорността за опазване на околната среда, като се регистрират на уеб-сайт www.eco-forces-bgtr.eu.

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване относно действителните бариери в търговията
Тема на проучването са проблеми при вноса и износа, които добавят разходи, време и несигурност в глобалните вериги за доставки Още
Гръцка бизнес мисия в БТПП
Договорено бе да се проведе представяне на новостите в гръцкото законодателство, касаещо взаимодействието на МСП от двете страни Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Представяне на резултатите по проект: „Съвместни еко усилия на малките и средни предприятия от трансграничния регион България – Турция”
Палатите на Хасково и Узункьопрю са партньори по проекта Още
Фестивален цикъл NO-BLE IDEAS
Търговско-промишлена палата – Враца работи по проект „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните” Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дискусионен форум „Умения и иновации. Как пазарът на труда се готви за предизвикателствата на бъдещето?“
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: На годишна база има производствена дефлация от 3,9%
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври е с 0.2% под равнището от предходния месец Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения по процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Крайният срок е 27 декември 2013 г Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Одобрен е проект на Закон за представителите по индустриална собственост
Законът урежда професията представител по индустриална собственост като регулирана професия по смисъла на Закона за признаване на професионалните квалификации Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Председателят на инвестиционната банка на ЕС: „Стратегията срещу кризата дава резултати“
В същото време, казва той, е рано да говорим за край на кризата Още