Брой 233 (490), 29-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: На годишна база има производствена дефлация от 3,9%


Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2013 г. е с 0.2% под равнището от предходния месец. Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост, в преработващата промишленост - с по 0.2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1%. Това показват изнесените днес данни на Националния статистически институт (НСИ).

Това е трети месец на производствена дефлация на месечна база. През септември тази година тя намаля с 0.2% под равнището от предходния месец. През август също имаше спад от 0.2% на месечна база. Индексът на цените на производител през юли 2013 г. остана на същото равнище, както предходния месец.

Цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия. Те могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията.

В преработващата промишленост през октомври намаление на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили - с 1.2%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 0.8%, и при производството на тютюневи изделия - с 0.7%, а увеличение е отчетено при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 1.5%, и при производството на облекло - с 0.6%.

На годишна база индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2013 г. спада с 3.9%. Цените намаляват в добивната промишленост - с 10.3%, в преработващата промишленост - с 3.1%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.9%.

Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо октомври 2012 г. се наблюдава при производството на основни метали - със 7.3%, при производството на хранителни продукти - с 3.7%, и при производството на химични продукти - с 2.8%.

Увеличение на цените е отчетено при обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 8.1%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 5.0%, и при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 3.4%.

Общият индекс на цените на производител през октомври 2013 г. намалява с 0.3% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 0.4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.2%, докато в добивната промишленост е отчетено увеличение - с 0.3%.

По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 1.2%, при производството на превозни средства, без автомобили - с 0.9%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 0.8%.

Общият индекс на цените на производител през октомври 2013 г. спада с 4.2% в сравнение със същия месец на 2012 година.

В преработващата промишленост намалението на цените на производител е с 3.4% спрямо октомври 2012 година. По-съществено намаление се наблюдава при производството на основни метали - с 9.7%, при производството на хранителни продукти - с 3.5%, и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 3.1%, а увеличение е регистрирано при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 4.3%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 3.8%, при производството на напитки - с 3.5%, и при производството на облекло - с 3%.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване относно действителните бариери в търговията
Тема на проучването са проблеми при вноса и износа, които добавят разходи, време и несигурност в глобалните вериги за доставки Още
Гръцка бизнес мисия в БТПП
Договорено бе да се проведе представяне на новостите в гръцкото законодателство, касаещо взаимодействието на МСП от двете страни Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Представяне на резултатите по проект: „Съвместни еко усилия на малките и средни предприятия от трансграничния регион България – Турция”
Палатите на Хасково и Узункьопрю са партньори по проекта Още
Фестивален цикъл NO-BLE IDEAS
Търговско-промишлена палата – Враца работи по проект „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните” Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дискусионен форум „Умения и иновации. Как пазарът на труда се готви за предизвикателствата на бъдещето?“
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: На годишна база има производствена дефлация от 3,9%
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври е с 0.2% под равнището от предходния месец Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения по процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Крайният срок е 27 декември 2013 г Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Одобрен е проект на Закон за представителите по индустриална собственост
Законът урежда професията представител по индустриална собственост като регулирана професия по смисъла на Закона за признаване на професионалните квалификации Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Председателят на инвестиционната банка на ЕС: „Стратегията срещу кризата дава резултати“
В същото време, казва той, е рано да говорим за край на кризата Още