Брой 233 (490), 29-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Председателят на инвестиционната банка на ЕС: „Стратегията срещу кризата дава резултати“


Стратегията на Европа срещу кризата носи плодове по отношение на конкурентоспособността на южните страни, смята председателят на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Вернер Хойер. В същото време, казва той, е рано да говорим за край на кризата – „Само когато се подобри ситуацията... на трудовия пазар, ще можем да кажем, че кризата е приключила“. В интервю, публикувано на сайта на Европейския парламент, г-н Хойер отговоря на въпроси във връзка с представянето на годишния отчет за 2012 г. на ЕИБ пред комисията по бюджетен контрол на 25 ноември.

Многогодишната финансова рамка за 2014-2020 г. предвижда намаляване на средствата в сравнение с предходния период, а бюджетите на страните-членки са вече под напрежение. Ще могат ли заемите, предоставяни от ЕИБ, да компенсират икономиите и да стимулират растежа?

В отговор на кризата Европейската инвестиционна банка направи нарочно обратен завой тази година и премина от проциклични към антициклични мерки (стимулиращи икономическата активност, когато тя е слаба – бел. ред.). Това стана възможно, след като страните-членки решиха да подсилят капитала на банката с внасяне на 10 млрд. евро в налични средства.

През тази и следващите две години ние разширяваме кредитната си дейност с близо 40%, което ще доведе до годишно кредитиране в размер на близо 70 млрд. евро с цел даване на нов тласък на растежа и създаване на работни места в Европа. Очаквам ЕИБ да играе още по-важна роля през програмния период 2014-2020 г.

Предоставя ли ЕИБ специална подкрепа на страните, които участват в спасителни програми?

Ние сме се ангажирали да отпуснем значително количество кредити на страните от периферията в Европа, които са най-силно засегнати от кризата. Особено голям акцент поставяме върху малкия бизнес и компаниите със средно голяма капитализация. Целта ни през 2013 г. е да отпуснем с 50% повече кредити на малкия бизнес спрямо 2012 г., което би увеличило общата подкрепа на ЕИБ за тази категория дружества до 20 млрд. евро.

За да няма недоразумения обаче, искам да подчертая, че нашият бизнес модел е основан на добре балансиран портфейл, обхващащ целия Европейски съюз. Това е от основно значение за нашите инвеститори.

ЕИБ е участник на финансовия пазар. Смятате ли, че финансовата и банковата криза са зад нас? Какво следва за Европа: възстановяване или стагнация?

Европа отговори на кризата с последователна и съгласувана стратегия. Тази стратегия дава резултати. Дисбалансите са намалени, а конкурентоспособността се подобрява, особено в южните страни. Ирландия и Испания са готови да напуснат програмите за финансова подкрепа. Виждаме светлина в края на тунела – но, разбира се, няма време за самодоволство, особено поради високите нива на безработица. Само когато и ако се подобри ситуацията в реалната икономика, на трудовия пазар, ще можем да кажем, че кризата е приключила.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване относно действителните бариери в търговията
Тема на проучването са проблеми при вноса и износа, които добавят разходи, време и несигурност в глобалните вериги за доставки Още
Гръцка бизнес мисия в БТПП
Договорено бе да се проведе представяне на новостите в гръцкото законодателство, касаещо взаимодействието на МСП от двете страни Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Представяне на резултатите по проект: „Съвместни еко усилия на малките и средни предприятия от трансграничния регион България – Турция”
Палатите на Хасково и Узункьопрю са партньори по проекта Още
Фестивален цикъл NO-BLE IDEAS
Търговско-промишлена палата – Враца работи по проект „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните” Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дискусионен форум „Умения и иновации. Как пазарът на труда се готви за предизвикателствата на бъдещето?“
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: На годишна база има производствена дефлация от 3,9%
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври е с 0.2% под равнището от предходния месец Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения по процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Крайният срок е 27 декември 2013 г Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Одобрен е проект на Закон за представителите по индустриална собственост
Законът урежда професията представител по индустриална собственост като регулирана професия по смисъла на Закона за признаване на професионалните квалификации Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Председателят на инвестиционната банка на ЕС: „Стратегията срещу кризата дава резултати“
В същото време, казва той, е рано да говорим за край на кризата Още