Брой 233 (490), 29-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Фестивален цикъл NO-BLE IDEAS

Търговско-промишлена палата – Враца и АРИР - Враца са партньори по проект „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните”*, изпълняван по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013“. Основната цел на проекта е да благоприятства повишаването на резултатите от научните изследвания на младите иноватори, да промоцира приложните изследвания и подобри съответствието между търсенето и предлагането на научни изследвания и иновации за устойчив растеж на хранително-вкусовия сектор в Югоизточна Европа.

В периода 6 - 9 ноември 2013 г. по време на специализирани изложения INTERFOOD& DRINK в София се проведоха събития и дейности от фестивалния цикъл No-Ble Ideas. Проектът No-Ble Ideas участва с щанд по време на проявата. На него се предоставяше информация за проекта и се  разпространяваха информационни печатни материали на български и английски език. Също така се разясняваха стъпките за регистриране на платформата на проекта на всички желаещи. Посетителите се запознаваха с целите и задачите на проекта, както и възможностите за контакти с партньори по проекта или фирми, регистрирани на платформата.

По време на изложението беше осъществена и  Кампания за разширяване на мрежата от млади иноватори на проекта, като се предоставяше информация на място за възможностите за присъединяване, чрез подписване на меморандум.  Освен това на щанда на проекта, на екран се представяха иновативните идеи, споделени от младите иноватори.

СЪБИТИЯ

По време на фестивала се проведоха събитията: „На кафе с учен", „Брейнсторминг с предприемачи", „ЕУРЕКА - финансирай своята идея" и „Успешни практики", по проект NO-BLE Ideas „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните".

„На кафе с учен" срещна младите иноватори и предприемачи с професор Атанас Кирилов, директор на Института по фуражни култури в Плевен и неговата  асистентка Ина Стойчева-млад учен. Те представиха на младите хора ролята на иновациите за устойчиво развитие на земеделието и храните и за постигането на напредък в устойчивото развитие.

„ЕУРЕКА-финансирай своята идея“  се състоеше от представяне на  следните теми:  Възможности, предоставяни от „Програмата за развитие на селските райони“ за следващия програмен период; Възможности, предоставяни  чрез програмата HORIZON 2020 на младите иноватори, учени и предприемачи; Банкови кредити за реализиране на проекти, както и трудностите и успехите на бенефициенти по Европейски програми и ПРСР за настоящия период 2007 - 2013 г.

„Брейнсторминг с предприемачи“, се проведе  под формата на сесия. Участниците споделиха своите идеи и генерираха иновативни предложения за скъсяване на пътя на идеите от науката до практиката.

„Успешни практики“ се състоеше от представяне на успешни практики в сектор храни, презентирана от представители на Съюза на производителите на плодове и зеленчуци и от Европроджект ООД. Те споделиха успехите на проекти, изпълнени от техните организации и повлияли сектора на национално и европейско ниво.

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА NO-BLE IDEAS

 Участниците в организираните събития по проекта бяха над 200 лица, а щанда на проект No-Ble Ideas посетиха над 700 лица.

Партньорът по проекта Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца получи грамота „За първо и впечатляващо участие“ от организаторите изложение INTERFOOD & DRINK.

-----------

* NO-BLE IDEAS - Young InNOvators Network for SustainaBLE Ideas in the Agro-Food Sector, Договор SEE/D/0335/1.3/X NO-BLE Ideas

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване относно действителните бариери в търговията
Тема на проучването са проблеми при вноса и износа, които добавят разходи, време и несигурност в глобалните вериги за доставки Още
Гръцка бизнес мисия в БТПП
Договорено бе да се проведе представяне на новостите в гръцкото законодателство, касаещо взаимодействието на МСП от двете страни Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Представяне на резултатите по проект: „Съвместни еко усилия на малките и средни предприятия от трансграничния регион България – Турция”
Палатите на Хасково и Узункьопрю са партньори по проекта Още
Фестивален цикъл NO-BLE IDEAS
Търговско-промишлена палата – Враца работи по проект „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните” Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дискусионен форум „Умения и иновации. Как пазарът на труда се готви за предизвикателствата на бъдещето?“
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: На годишна база има производствена дефлация от 3,9%
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври е с 0.2% под равнището от предходния месец Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения по процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Крайният срок е 27 декември 2013 г Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Одобрен е проект на Закон за представителите по индустриална собственост
Законът урежда професията представител по индустриална собственост като регулирана професия по смисъла на Закона за признаване на професионалните квалификации Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Председателят на инвестиционната банка на ЕС: „Стратегията срещу кризата дава резултати“
В същото време, казва той, е рано да говорим за край на кризата Още