Брой 113 (623), 17-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

GS1 обнови стандартите си за следeне на продукти в реално време


GS1 България при БТПП информира деловите среди относно едно фундаментално решение за работа на търговските партньори в глобалната мрежа. На 6 юни 2014 г., в Брюксел GS1 обяви обновяването и ратифицирането на своите EPC информационни услуги (EPCIS) и Бизнес речник на основните понятия (CBV). Заедно, те поставят основите за споделяне на информация в реално време между бизнес партньори относно движението, историята и статуса на стоките по веригите за доставки в целия свят.

Голяма част от подобренията на стандарта EPCIS 1.1 имат отношение към нарастващите нужди от проследимост в индустрията. Стандартите за права и обратна проследимост на продукти могат да подобрят безопасността на потребителите и да увеличат цялостната ефективност на веригите за доставки.

„Това е фундаментална стъпка към глобалната мрежа за проследимост“, коментира Ханс-Журген Матерн, ръководител на „Устойчивост и регулаторни въпроси” към МЕТРО АД.

EPCIS 1.1 поддържа данни за партидите на продуктите, където сериализацията невинаги е възможна, като например при пресни храни. Според Андрю Кенеди, съпредседател на работната група, разработила актуализацията, това дава много съществено предимство на хранително-вкусовата промишленост - чрез идентификация на ниво партида да повиши прозрачността по веригата за доставки и да я направи още по-сигурна.

Познаването на различните атрибути на продуктите и историята на търговските партньори, участващи в процеса по управление на тези продукти, или притежатели на търговските марки е важно за здравеопазването и хранително-вкусовия сектор – както и възможността за събиране на данни в реално време, като например срок на годност. "Подобряването на възможността за записване на информация относно съставките, използвани при производството на даден продукт, е от голямо значение за повишаване на доверието на потребителите към безопасни храни и продукти", казва Пол Лотиан, архитект „Бизнес решения“ към Tyson Foods, Inc.

Текстилният сектор също ще се възползва от актуализирания стандарт, като увеличи точността при инвентаризация и подобри зареждането на стоки по рафтовете в търговските обекти.

Според Стив Брат, главен технически служител в GS1 Global, настъпило е времето за осъществяване на оперативна съвместимост по веригата за доставки по този начин. "Свидетели сме на нарастващото търсене на безопасност и сигурност на доставките. Работната група, която разработи тези актуализации, взе под внимание последните регулаторни изисквания към индустрията, както и нуждите на бизнеса за работа в глобалната мрежа на търговските партньори."

"EPCIS 1.1 позволява трансформирането на вътрешни и външни процеси в решение, осигуряващо оперативна съвместимост", добавя г-н Матерн.

"Използването на стандартите GS1 като EPCIS v1.1 за нуждите на сериализацията и проследимостта ще бъде ключово за безопасността на веригата за доставки в здравеопазването, тъй като подпомага изпълнението на новите регулации в световен мащаб, казва Лойд Мейгър, ръководител „Глобална проследимост“ към AbbVie. "Това ще бъде основополагащо за здравната общност в САЩ да отговори на изискванията на американския Закон за качеството и сигурността на лекарствата (DQSA), свеждайки до минимум възможностите за замърсяване, примесване, отклоняване или фалшифициране на лекарствени продукти."

НОВИНИ ОТ БТПП
Днес се проведе Общо събрание на БТПП
Цветан Симеонов е преизбран за председател на Управителния съвет Още
Български бизнес форум в Будапеща
Традиционно добро сътрудничество на БТПП с партньорски организации в Унгария Още
GS1 обнови стандартите си за следeне на продукти в реално време
Ползите включват подобрена проследимост на продуктите, повишена сигурност на веригата за доставки, спазване на нормативната уредба и оперативна съвместимост Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Семинар в Стара Загора на тема „Актуални изисквания към фирмите - производители и вносители на опаковани стоки”
Ново екологично законодателство в областта на опаковките и отпадъците от опаковки, начини за освобождаване от заплащане на продуктова такса... Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Евростат: Дефлацията през май в България се увеличава
Наблюдава се дефлация още в 3 държави от ЕС - Гърция, Португалия и Кипър Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Бизнесът е оптимистично настроен за броя на наетите през следващите 12 месеца
Социологическо проучване сред 1680 фирми в цялата страна Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Международни изложби, организирани от ITE Uzbekistan през 2014/2015 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нов европейски паспорт на уменията в областта на хотелиерството и ресторантьорството
Паспортът е достъпен на Европейския портал за професионална мобилност EURES на всички официални езици на ЕС Още