Брой 113 (623), 17-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Семинар в Стара Загора на тема „Актуални изисквания към фирмите - производители и вносители на опаковани стоки”


Търговско-промишлена палата - Стара Загора и Екоколект АД, съвместно с представители на Министерството на околната среда и водите, организират семинар за актуалните изисквания към фирмите - производители и вносители на опаковки. Семинарът ще се проведе на 27.06.2014 г. (петък) в семинарната зала на ТПП - Стара Загора от 09:30 до 12:30 часа.

Лектори ще бъдат експерти от МОСВ; Екоколект АД - организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, обслужваща разделното събиране в община Стара Загора; представители на РИОСВ - Стара Загора и Търговско-промишлена палата Стара Загора.

Целта на семинара е да повиши осведомеността на бизнеса от региона относно изискванията към фирмите (производители, вносители, търговци, оператори, генератори на опаковки и отпадъци от опаковки) по новото екологично законодателство на Р. България в областта на опаковките и отпадъците от опаковки, начините за освобождаване от заплащане на продуктова такса, изискванията за оптимизация на опаковките, ползите от внедряване и сертифициране на системи за управление на околната среда.

Условия за участие в семинара:

  • Такса за фирми членове на ТПП - Стара Загора - 24.00 лв. (вкл. ДДС)
  • Такса за фирми - не членове на ТПП - Стара Загора - 48.00 лв. (вкл. ДДС).

За участие е необходимо да се попълни и изпрати регистрационна форма на имейл office@chambersz.com, факс 042 626297, 626033 или да се направи регистрация онлайн на този линк.

Краен срок за регистрация – 25 юни. За повече информация: тел. 042 626297, 626033и на мобилен телефон 0882 940919 - Светлозар Димов.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Днес се проведе Общо събрание на БТПП
Цветан Симеонов е преизбран за председател на Управителния съвет Още
Български бизнес форум в Будапеща
Традиционно добро сътрудничество на БТПП с партньорски организации в Унгария Още
GS1 обнови стандартите си за следeне на продукти в реално време
Ползите включват подобрена проследимост на продуктите, повишена сигурност на веригата за доставки, спазване на нормативната уредба и оперативна съвместимост Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Семинар в Стара Загора на тема „Актуални изисквания към фирмите - производители и вносители на опаковани стоки”
Ново екологично законодателство в областта на опаковките и отпадъците от опаковки, начини за освобождаване от заплащане на продуктова такса... Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Евростат: Дефлацията през май в България се увеличава
Наблюдава се дефлация още в 3 държави от ЕС - Гърция, Португалия и Кипър Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Бизнесът е оптимистично настроен за броя на наетите през следващите 12 месеца
Социологическо проучване сред 1680 фирми в цялата страна Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Международни изложби, организирани от ITE Uzbekistan през 2014/2015 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нов европейски паспорт на уменията в областта на хотелиерството и ресторантьорството
Паспортът е достъпен на Европейския портал за професионална мобилност EURES на всички официални езици на ЕС Още