Брой 113 (623), 17-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

Бизнесът е оптимистично настроен за броя на наетите през следващите 12 месеца

Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика

За целите на предстоящото трето издание на изследването „Регионални профили: показатели за развитие”, през месец май 2014 г. ИПИ проведе социологическо проучване сред 1680 фирми в цялата страна.

Проучването включваше въпроси, оценяващи очакванията на бизнеса за динамиката на инвестиционната активност и приходите на предприятията, както и за броя на наетите лица. Резултатите, които получихме, са в унисон с консенсуса за стабилизиране на трудовия пазар и вещаят повече работни места и по-висока инвестиционна активност през следващите 12 месеца.

Основни резултати

Докато през същия период на миналата година бизнесът очакваше увеличение на броя на заетите в едва 10 области на страната, през тази година навсякъде се очаква запазване или увеличаване на броя на наетите лица.

По-съществено увеличение на наетите се очаква в девет области, от които три са в Североизточния район (Варна, Търговище и Шумен), една в Югозападния (Кюстендил), три в южния централен район (Пазарджик, Пловдив и Хасково) и две в Югоизточния район (Сливен и Бургас).

Групата области, в които бизнесът счита, че по-скоро броят на наетите ще се запази или ще се увеличи минимално, отколкото да се увеличи включва Велико Търново, Стара Загора, Разград, Плевен, Перник, Габрово и Благоевград.

Сред тези очаквания прозират три тенденции, към които ИПИ  насочи вниманието още през лятото на миналата година:

  • През 2012 и 2013 г. Южният централен и Югоизточният район на страната предвождаха възстановяването на пазара на труда; с оглед на очакванията на бизнеса може да се очаква тази тенденция да продължи и през 2014 и 2015 година.
  • Пазарът на труда в Южна България се възстановява далеч по-бързо от този в северната част на страната; в Северозападния и Северния централен район на страната няма нито една област, където са налице ясно изразени очаквания за повече заетост.
  • Повишаването на икономическата активност в област Варна най-вероятно ще спомогне за повишаването на заетостта в Шумен, Търговище и Добрич през втората половина на 2014 и първата половина на 2015 година;

 

Основни фактори, оказващи влияние върху бизнеса

Като основни фактори, благоприятстващи бизнеса на местно ниво, бизнесът посочва достъпа до кредит и европейските средства. И двата фактора се радват на по-позитивни оценки от страна на по-големите предприятия (тези с персонал над 50 души), но възприятията сред микро фирмите и малките фирми също са преобладаващо позитивни. В същото време, въпреки високата средна оценка, която бизнесът дава на европейските средства като фактор, цели 32,5% от анкетираните предприятия не могат да преценят ефекта от предоставянето им.

В унисон с резултатите от предходни изследвания и направените от екипа на ИПИ анализи на пазара на труда от началото на годината, като основен негативен фактор пред бизнеса е очертан местният пазар на труда. Бизнесът е най-силно затруднен в намирането на подходящи за дейността си кадри в областите София (област), Добрич, Перник, Враца и Сливен.

През тази година фактори като инфраструктурата и качеството и бързината на административните услуги са обособени по-скоро като неутрални по отношение на бизнес средата. От своя страна, големината на местния пазар (местното потребление) е проблем най-вече за микро фирмите и малките предприятия.

Допълнителна информация за данните от проучването на ИПИ сред бизнеса ще бъдат публикувани на страницата на проекта „Регионални профили: показатели за развитие” през следващите седмици. 

НОВИНИ ОТ БТПП
Днес се проведе Общо събрание на БТПП
Цветан Симеонов е преизбран за председател на Управителния съвет Още
Български бизнес форум в Будапеща
Традиционно добро сътрудничество на БТПП с партньорски организации в Унгария Още
GS1 обнови стандартите си за следeне на продукти в реално време
Ползите включват подобрена проследимост на продуктите, повишена сигурност на веригата за доставки, спазване на нормативната уредба и оперативна съвместимост Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Семинар в Стара Загора на тема „Актуални изисквания към фирмите - производители и вносители на опаковани стоки”
Ново екологично законодателство в областта на опаковките и отпадъците от опаковки, начини за освобождаване от заплащане на продуктова такса... Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Евростат: Дефлацията през май в България се увеличава
Наблюдава се дефлация още в 3 държави от ЕС - Гърция, Португалия и Кипър Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Бизнесът е оптимистично настроен за броя на наетите през следващите 12 месеца
Социологическо проучване сред 1680 фирми в цялата страна Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Международни изложби, организирани от ITE Uzbekistan през 2014/2015 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нов европейски паспорт на уменията в областта на хотелиерството и ресторантьорството
Паспортът е достъпен на Европейския портал за професионална мобилност EURES на всички официални езици на ЕС Още