Брой 113 (623), 17-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Нов европейски паспорт на уменията в областта на хотелиерството и ресторантьорството


Днес Европейската комисия представи европейския паспорт на уменията в областта на хотелиерството и ресторантьорството — инструмент, чиято цел е да се улесни контактът между търсещите работа и работодателите в сектора на хотелиерството, ресторантьорството и туризма в Европа. Паспортът на уменията дава възможност за преодоляване на езиковите бариери от страна на работниците и работодателите и за сравняване на уменията на работниците с цел улесняване на набирането на персонал в сектора. Паспортът е достъпен на Европейския портал за професионална мобилност EURES на всички официални езици на ЕС. В бъдеще ще има паспорти и за други сектори.

Паспортът на уменията е инициатива на Комисията в сътрудничество с организации на работниците и на работодателите в сектора на хотелиерството и ресторантьорството: HOTREC — асоциация, представяща хотели, ресторанти и други подобни заведения в Европа, и EFFAT — Европейска федерация на профсъюзите във хранително-вкусовата промишленост, земеделието и туризма.

В паспорта на уменията работниците могат да записват в леснодостъпен формат всички свои умения и компетентности, които придобиват по време на своето образование, обучение и работа. Паспортът допълва традиционната автобиография и дава възможност на работодателите бързо да преодоляват езиковите бариери и да намират квалифицираните работници, от които се нуждаят. По този начин той улеснява постигането на по-добро съответствие между търсенето и предлагането на пазара на труда в сектора на хотелиерството и ресторантьорството.

Европейският паспорт на уменията в областта на хотелиерството и ресторантьорството е първият от поредица от паспорти, насочени към сектори на европейската икономика, за които е характерна висока мобилност. Комисията се е ангажирала с подкрепа на мобилността на европейския пазар на труда като начин за повишаване на заетостта и ще продължи да работи със своите партньори за разработване на европейски паспорти на уменията и за други европейски сектори с висока мобилност.

За повече информация:

Видеоклип за европейския паспорт на уменията в областта на хотелиерството и ресторантьорството

Европейски паспорт на уменията в областта хотелиерството и ресторантьорството — наръчник за работодатели

Европейски паспорт на уменията в областта на хотелиерството и ресторантьорството — наръчник за търсещи работа

EURES

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Днес се проведе Общо събрание на БТПП
Цветан Симеонов е преизбран за председател на Управителния съвет Още
Български бизнес форум в Будапеща
Традиционно добро сътрудничество на БТПП с партньорски организации в Унгария Още
GS1 обнови стандартите си за следeне на продукти в реално време
Ползите включват подобрена проследимост на продуктите, повишена сигурност на веригата за доставки, спазване на нормативната уредба и оперативна съвместимост Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Семинар в Стара Загора на тема „Актуални изисквания към фирмите - производители и вносители на опаковани стоки”
Ново екологично законодателство в областта на опаковките и отпадъците от опаковки, начини за освобождаване от заплащане на продуктова такса... Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Евростат: Дефлацията през май в България се увеличава
Наблюдава се дефлация още в 3 държави от ЕС - Гърция, Португалия и Кипър Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Бизнесът е оптимистично настроен за броя на наетите през следващите 12 месеца
Социологическо проучване сред 1680 фирми в цялата страна Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Международни изложби, организирани от ITE Uzbekistan през 2014/2015 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нов европейски паспорт на уменията в областта на хотелиерството и ресторантьорството
Паспортът е достъпен на Европейския портал за професионална мобилност EURES на всички официални езици на ЕС Още