Брой 113 (623), 17-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Днес се проведе Общо събрание на БТПП

На състоялото се днес, 17 юни,  XXXIII-то Редовно Общо събрание на БТПП беше избран нов 83-членен Управителен съвет.

За председател на Управителния съвет на БТПП бе преизбран Цветан Симеонов. За зам.-председател  на УС на БТПП бе преизбран Георги Стоев.

За членове на новия Изпълнителен съвет на БТПП, освен председателя Цветан Симеонов и зам.-председателя Георги Стоев, бяха избрани Тодор Табаков, Евгени Евгениев, Радка Стаменова, Миряна Калчева, Лъчезар Искров, Иван Стоименов и Васил Тодоров.

Приетите от Общото събрание Насоки за дейността в периода 2014 – 2018 включват гарантиране на макроикономическата стабилност, подобряване на условията за стопанска дейност повишаване усвояването на средствата от европейските фондове, осигуряване на условия за успешно и устойчиво развитие на енергийния сектор в България, усъвършенстване на образователната система, двустранното и тристранно сътрудничество, подпомагане на българските фирми.

Утвърден бе бюджет за приходите по дирекции и разходите по икономически елементи за периода 2014 – 2018 г.

В рамките на Общото събрание бе осъвременен Устава на БТПП. С направените промени се поставя акцент върху електронните средства за комуникация и необходимостта от намаляването на административната тежест.

За повече информация:

Галерия

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Днес се проведе Общо събрание на БТПП
Цветан Симеонов е преизбран за председател на Управителния съвет Още
Български бизнес форум в Будапеща
Традиционно добро сътрудничество на БТПП с партньорски организации в Унгария Още
GS1 обнови стандартите си за следeне на продукти в реално време
Ползите включват подобрена проследимост на продуктите, повишена сигурност на веригата за доставки, спазване на нормативната уредба и оперативна съвместимост Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Семинар в Стара Загора на тема „Актуални изисквания към фирмите - производители и вносители на опаковани стоки”
Ново екологично законодателство в областта на опаковките и отпадъците от опаковки, начини за освобождаване от заплащане на продуктова такса... Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Евростат: Дефлацията през май в България се увеличава
Наблюдава се дефлация още в 3 държави от ЕС - Гърция, Португалия и Кипър Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Бизнесът е оптимистично настроен за броя на наетите през следващите 12 месеца
Социологическо проучване сред 1680 фирми в цялата страна Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Международни изложби, организирани от ITE Uzbekistan през 2014/2015 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нов европейски паспорт на уменията в областта на хотелиерството и ресторантьорството
Паспортът е достъпен на Европейския портал за професионална мобилност EURES на всички официални езици на ЕС Още